Το 79% των Κυπρίων κρίνει ότι η γνώμη τους δεν μετρά στην ΕΕ

 

Στην Κύπρο, υπάρχει ένα από τα μεγαλύτερα αρνητικά ποσοστά για την ΕΕ (38% ) με την Ελλάδα να είναι η μόνη άλλη κοινοτική χώρα που διαθέτει με υψηλότερο ποσοστό αρνητικών γνωμών για την ΕΕ  (44%). Τρίτη σε αρνητικές γνώμες έρχεται η Αυστρία με 36%, ενώ η πλειονότητα των Ευρωπαίων έχει θετική άποψη για την Ενωση σε ποσοστό άνω του 50%. Οι πλέον θετικές γνώμες διατυπώνονται στην Πολωνία (60%) και τη Ρουμανία (59%).2013_03_07_03_14_18__72d29f62055c4029ab9dfffa852b310c
Στα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα περιλαμβάνεται επίσης μέτρηση για το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι πιστεύουν πως η φωνή τους μετράει στην Ευρώπη. Η πλειοψηφία στο σύνολο της ΕΕ απαντά θετικά, αλλά υπάρχουν 15 χώρες στις οποίες η πλειοψηφία πιστεύει πως η φωνή της δε μετρά – και το υψηλότερο ποσοστό από όλες παρατηρείται στην Κύπρο με 79%.
Η πλειονότητα των Ευρωπαίων δηλώνει αισιόδοξη για το μέλλον της ΕΕ σε 25 χώρες μέλη – με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στην Ιρλανδία (78%), τη Μάλτα (75%) και την Πολωνία (74%). Σε τρεις χώρες μέλη οι ερωτηθέντες είναι απαισιόδοξοι – στην Ελλάδα (60%), στην Κύπρο (54%) και στην Ιταλία (47%).
Η οικονομική κατάσταση είναι το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα που απασχολεί τους Ευρωπαίους, με την ανεργία να έρχεται δεύτερη, τα δημόσια οικονομικά τρίτα και τη μετανάστευση τέταρτη. Ωστόσο, η ανεργία είναι το νούμερο 1 πρόβλημα στην Κύπρο (49%), το Λουξεμβούργο (44%) κι άλλες τρεις χώρες.
Ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες αντιμετωπίζουν την εθνική οικονομική τους κατάσταση ποικίλει πολύ από χώρα σε χώρα. Απαισιόδοξα αντιμετωπίζεται σε οκτώ χώρες, με λιγότερο από έναν στους δέκα ερωτηθέντες να δηλώνει ότι η κατάσταση της οικονομίας είναι καλή: Ελλάδα (2%), Ισπανία (3%), Πορτογαλία και Βουλγαρία (αμφότερες 6%). Κύπρος και Ιταλία (αμφότερες 7%), Γαλλία (8%) και Σλοβενία (9%).
Το αίσθημα πως ¨τα χειρότερα έπονται ¨ είναι κυρίαρχη σε 12 χώρες μέλη, με τα υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στην Κύπρο (65%), τη Γαλλία (63%) και την Ελλάδα (61%).