Σε επ΄ αόριστον κλείσιμο των πρατηρίων προχωρούν οι πρατηριούχοι

 

Σε παγκύπριο επ’ αόριστο κλείσιμο των πρατηρίων θα προχωρήσει ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, θεωρώντας τις εταιρείες πετρελαιοειδών και τις αρμόδιες αρχές, ως υπεύθυνες για τις υψηλές λιανικές τιμές των καυσίμων.56781ECCC913F5031B59028041D8A438

Ο Σύνδεσμος σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι κατηγορείται άδικα και προβάλλεται από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι οι πρατηριούχοι ευθύνονται για το ύψος και τον καθορισμό των λιανικών τιμών, ενώ όπως αναφέρουν «είναι τοις πάσι γνωστό ότι οι τιμές των πετρελαιοειδών καθορίζονται βασικά με τις ευλογίες του Υπουργείου Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού  από τις Εταιρείες Πετρελαιοειδών».

Καταγγέλλει παράλληλα ότι δίδονται συνεχώς για εξυπηρέτηση «υμετέρων» και «επωνύμων» άδειες ανέγερσης νέων πρατηρίων πετρελαιοειδών από τις Πολεοδομικές Αρχές ή αν δεν πληρούν «κάποια» κριτήρια από το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων.

«Οι Εταιρείες Πετρελαιοειδών συνεχίζουν την πολιτική δημιουργίας και λειτουργίας ιδιόκτητων πρατηρίων, την αποκλειστική διαχείριση άλλων πρατηρίων, κάνουν οι ίδιες λιανικές πωλήσεις σε εμπορικούς πελάτες, διαθέτουν τις εταιρικές κάρτες πελατών και η ΕΠΑ σφυρίζει αδιάφορα ενώ θα έπρεπε ήδη να εξετάσει αυτεπάγγελτα το θέμα», αναφέρεται.

Για τα πιο πάνω προβλήματα, ο Σύνδεσμος Πρατηριούχων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να κατέλθει σε δυναμικά μέτρα με παγκύπριο επ’ αόριστο κλείσιμο των πρατηρίων σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Πρατηριούχων Πετρελαιοειδών, ακολουθώντας μιαν υπεύθυνη σοβαρή και συνετή πολιτική τα τελευταία χρόνια δηλώνει  ότι το ποτήρι της υπομονής έχει πλέον ξεχειλίσει», αναφέρεται.

Προστίθεται ότι ύστερα από επανειλημμένες συναντήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, την Πολεοδομία και το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων, με τους οποίους συζητήθηκαν και εξαντλήθηκε ο διάλογος για τα προβλήματα στον τομέα διάθεσης και εμπορίας  πετρελαιοειδών, τα πιο κάτω γεγονότα και φαινόμενα δεν αφήνουν  άλλη επιλογή από την δυναμική πλέον αντίδραση.