Κινδυνεύει η ασφάλεια πτήσεων λόγω Τύμπου

ercanairport_607_405_577_324 Το Μεσογειακό Ιδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων προειδοποιεί το κοινό για τους κινδύνους που υφίστανται λόγω της έλλειψης ασφάλειας στο παράνομο αεροδρόμιο και κέντρο ελέγχου της κατεχόμενης Τύμπου.

Ανακοίνωση του Ιδρύματος αναφέρει ότι από χθεσινά δημοσιεύματα στον κυπριακό  Τύπο και από άλλες πηγές, γίνεται αντιληπτό ότι ο αριθμός των πτήσεων και των Κύπριων πολιτών  που χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου έχει αυξηθεί σημαντικά.

Tο Μεσογειακό Ίδρυμα Ασφάλειας Πτήσεων προειδοποιεί  όσους χρησιμοποιούν το παράνομο αεροδρόμιο, ότι θέτουν την προσωπική ασφάλεια τους σε  κίνδυνο, αφού δεν είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν το αεροδρόμιο και το Κέντρο Ελέγχου στα κατεχόμενα πληρούν τους βασικούς διεθνείς κανόνες ασφάλειας .

“Η ασφαλής πραγματοποίηση οποιασδήποτε πτήσης αποτελεί πολύπλοκο και σύνθετο εγχείρημα στο οποίο εμπλέκονται ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, πιλότοι, επιχειρησιακοί παράγοντες των αεροδρομίων, προσωπικό εδάφους , τεχνικό προσωπικό και πολλοί άλλοι.
Όλοι αυτοί πρέπει να έχουν την κατάλληλη κατάρτιση η οποία αποκτάται μετά από εντατική εκπαίδευση και επιμόρφωση, στην βάση συγκεκριμένων και διεθνώς κοινά αποδεκτών προτύπων. Επιπρόσθετα, η τεχνολογική υποδομή πρέπει να είναι η κατάλληλη και  εναρμονισμένη με διεθνείς προδιαγραφές”, αναφέρεται.

Εξίσου σημαντική, αν όχι και πιο σημαντική, είναι η ανάγκη να  υπάρχει για όλα τα πιό πάνω η κατάλληλη και αποτελεσματική εποπτεία από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές του Κράτους και από Διεθνείς  Οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας  (ICAO ), ο Ευρωπαικός Οργανισμός Ασφάλειας Πτήσεων (EASA ) και το EUROCONTROL, προστίθεται.

“Είναι επομένως φανερό ότι, αφού το ψευδοκράτος δεν αναγνωρίζεται διεθνώς, το αεροδρόμιο και Κέντρο Ελέγχου της Τύμπου δεν εποπτεύεται από κανένα αρμόδιο Οργανισμό και είναι αμφίβολο και άγνωστο αν πληρεί οποιεσδήποτε πρόνοιες των διεθνών κανονισμών και προτύπων ασφάλειας ” καταλήγει η ανακοίνωση.