ΥΠΕΞ:Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Κύπριους πολίτες ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης στη Βαρκελώνη

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότιimagew-6.aspx  “ενόψει των σημερινών σοβαρών γεγονότων στη Βαρκελώνη (Las Ramblas area), το Υπουργείο Εξωτερικών ενημερώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και βρίσκεται σε επικοινωνία και συντονισμό με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μαδρίτη καθώς και με τις ισπανικές Αρχές. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για Κύπριους πολίτες ανάμεσα στα θύματα”.

Προστίθεται ότι η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Μαδρίτη είναι διαθέσιμη για να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στους Κύπριους πολίτες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για σκοπούς προξενικής αρωγής, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα πιο κάτω τηλέφωνα, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δεν έχουν εντοπίσει ή επικοινωνήσει με εκεί οικείους τους.

Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία

Διεύθυνση:
Paseo de la Castellana 45
4ª y 5ª planta, Izda
28046 Madrid
Spain

Ώρες Εργασίας :
09:00 – 16:30, Δευτέρα – Παρασκευή

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Σταθερό τηλέφωνο: Τηλ.: + 34 91 57 83 114
Κινητό τηλέφωνο λειτουργού υπηρεσίας (εκτός ωρών εργασίας): +34687753399
Τηλεομοιότυπο: + 34 91 57 82 189
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: embajadachipre@telefonica.net
Ιστοσελίδα: http://www.mfa.gov.cy/embassymadrid

Επίτιμος Πρόξενος της Κυπριακής Δημοκρατίας-Βαρκελώνη
κ. Andres Candomeque Echave-Susteaeta

Σταθερό τηλέφωνο: +34 934140685
Kιvητό τηλέφωνο: +619657191
E-mail : consulado.chipre.bcn@telefonica.net

Σε περίπτωση έκτακτης ή/και προξενικής ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν επίσης με τους παρακάτω:

Λειτουργός Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (εκτός ωρών εργασίας)
Tηλ. +35799660129
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: dutyofficer@mfa.gov.cy

Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών
Τηλ. +35722801000, +35797775998
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: cycc@mfa.gov.cy