Βιομηχανικός Τουρισμός: Η νέα μόδα στην προσέλκυση τουριστών

*της Μαριλένας Νικολάου

Capture-171Εάν εργάζεστε ως ταξιδιωτικός πράκτορας και αναζητείτε καινοτόμες και διασκεδαστικές εμπειρίες μάθησης για τους τουρίστες, ή εργάζεστε στη βιομηχανία και θεωρείτε ότι οι τουρίστες θα απολάμβαναν τη γνωριμία τους με τον κόσμο της βιομηχανίας, τότε το Διεθνές προτύπου ISO 13810: 2015 είναι το ιδανικότερο εργαλείο για εσάς.

Το ISO 13810:2015, Tourism Services – Industrial Tourism – Service Provision, ορίζει τις γενικές απαιτήσεις για βιομηχανικό τουρισμό που προσφέρονται από τους παρόχους υπηρεσιών προς τους επισκέπτες των εργοστασίων (ρουχισμού, τροφίμων κ.α.), οινοποιείων, κέντρων χειροτεχνίας, ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών, ορυχείων και άλλων χώρων ξενάγησης.

Οι σημερινοί τουρίστες επιθυμούν να συμμετέχουν στο σχεδιασμό του ταξιδιού τους με σκοπό να αποκομίσουν όσο το δυνατό πιο ευχάριστες εντυπώσεις και εμπειρίες. Ο Βιομηχανικός τουρισμός, μέσω του ISO 13810, μπορεί να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες στους τουρίστες συνδυάζοντας τις γνώσεις, τις αισθήσεις και τα συναισθήματά τους, π.χ. εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο ένα εργαστήριο λειτουργεί, γεύοντας τα διάφορα είδη κρασιού ενός οινοποιείου καθώς επίσης παρακολουθώντας πως γίνεται η παραγωγή τυριού κ.α.

Οι Βιομηχανικές δραστηριότητες τουρισμού μπορούν να εστιάζονται σε ένα προϊόν, μια διαδικασία ή μια ιστορική διαδρομή/περιπέτεια. Ο τομέας των τροφίμων κατέχει την πρωτεία σε τέτοιου είδους τουρισμό αλλά βιομηχανικές δραστηριότητες τουρισμού εμφανίζονται και σε άλλους τομείς όπως: οι μεταφορές (λιμένες, αερολιμένες, μετρό,) η ενέργεια (αιολικά πάρκα, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας), η αυτοκινητοβιομηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης και επεξεργασίας λυμάτων, ακόμη και στον τομέα της διοίκησης (αστυνομικά τμήματα, ταχυδρομεία).

Συνεπώς, το εν λόγω πρότυπο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο προβολής για μια ιδιωτική εταιρεία, βιομηχανία ή μια τοπική αρχή που διαχειρίζεται την προώθηση της πολιτιστικής, και όχι μόνο, κληρονομιάς. Το πρότυπο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές και επισημαίνει σημαντικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την ανάληψη ξενάγησης τουριστών και κατά την υποδοχή επισκεπτών. Επίσης, το πρότυπο θα βοηθήσει τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να βελτιώσουν την ποιότητα των υπηρεσιών, να προσφέρουν αξέχαστες και ευχάριστες εμπειρίες και να αυξήσουν την ικανοποίηση των τουριστών.

Το πρότυπο ISO 13810 εκπονήθηκε με το σκεπτικό ότι, μολονότι υπάρχει σαφές ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες αυτού του είδους, πολλές επιχειρήσεις ή αρμόδιες αρχές, δεν διαθέτουν την πείρα και τους μηχανισμούς να προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην αγορά του τουρισμού.

Σύμφωνα με το ISO 13810, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανικές μονάδες οι οποίες ανοίγουν τις πόρτες τους στο βιομηχανικό τουρισμό, δύναται να ωφεληθούν από την αυξημένη προβολή των προϊόντων ή και υπηρεσιών τους, την ευκαιρία να προβάλουν τη δική τους εμπορική δραστηριότητα ευρέως και με τον τρόπο αυτό να προσελκύσουν νέους πελάτες και να διατηρήσουν υφιστάμενους. Το άνοιγμα στους τουρίστες να γνωρίσουν τον κόσμο της βιομηχανίας, αυξάνει τη διαφάνεια και βοηθά τις επιχειρήσεις να ανταλλάσσουν τεχνογνωσία. Έμμεσα, αυξάνεται η ικανοποίηση των εργαζομένων οι οποίοι νιώθουν υπερηφάνεια διότι αναγνωρίζεται το έργο τους.

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, οι διάφορες περιοχές που διαθέτουν πλούσια πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν σημείο αναφοράς για την προσέλκυση και ικανοποίηση τουριστών. Μέσω του τουρισμού, προωθείται η ταυτότητα και ο πολιτισμός του τόπου, ενισχύεται το αίσθημα της περηφάνειας ανάμεσα στους κατοίκους και αναζωογονείται η οικονομία.

Το πρότυπο ISO 13810: 2015 εκπόνησε η Διεθνής Τεχνική Επιτροπή Τυποποίησης (ISO/TC 228) και είναι διαθέσιμο προς πώληση ή μελέτη από το Κέντρο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS).

Πηγή ISO

 

Η κα Μαριλένα Νικολάου εργάζεται στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης ως Λειτουργός Διοίκησης και Διεθνών Σχέσεων.