Με ομόφωνο ψήφισμα η Βουλή καλεί την ΕΕ να μην συνδέει την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας με το προσφυγικό

Η Ολομέλεια της Βουλής, με ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα σήμερα  Πέμπτη, καλεί την ΕΕ να μην συνδέει την προσφυγική κρίση με το θέμα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας, και καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να μην αποδεχθεί τις οποιεσδήποτε πιέσεις για άνοιγμα νέων ενταξιακών κεφαλαίων της Τουρκίας, εκτός εάν η Τουρκία εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της,

¸êôáêôç óýíïäï ôçò ÂïõëÞò ãéá ôéò åêðïéÞóåéò áêéíÞôùí, Ëåõêùóßá 6 Óåðôåìâñßïõ 2014.

όπως αυτές περιγράφονται στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ το 2005, και το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Άγκυρας.

Στο ψήφισμα, η Βουλή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της προς τους σκοπούς και τις αρχές που περιλαμβάνονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης,

Υπενθυμίζει τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, και ιδιαίτερα το ψήφισμα 52/111 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, και τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο οργανισμός για υλοποίησή τους, στα πλαίσια των προσπαθειών για πάταξη κάθε μορφής ρατσισμού και διάκρισης, καθώς και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις Διακηρύξεις της.

Σημειώνει ότι στα 68 χρόνια από την υιοθέτηση της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η διεθνής κοινότητα έχει θεσπίσει πολυάριθμα εργαλεία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της Σύμβασης για εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων.

Λαμβάνει υπόψη την κατά εκατομμύρια μετακίνηση προσφύγων από τις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και του αραβικού κόσμου ευρύτερα προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο γενικότερα, και το γεγονός ότι οι πρόσφυγες διαβιούν σε άθλιες συνθήκες υγιεινής, σίτισης και στέγασης, χωρίς επαρκή βοήθεια ή στήριξη στις δομές των κρατών που έχουν καταφύγει.

Σημειώνει την αδυναμία της ΕΕ να διαχειριστεί με αποτελεσματικότητα τη ροή προσφύγων που έχουν καταφύγει σε εδάφη κρατών μελών της, καθώς επίσης και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που έχει εξαγγείλει ως πρακτικές αναχαίτισης της μεταναστευτικής κρίσης, αφού αυτές στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής και στην αναβάθμιση των δυνάμεων συνοριοφυλακής – ακτοφυλακής, αντί στην ουσιαστική αντιμετώπιση των αιτίων που προκαλούν τους πολέμους και κατά προέκταση τη μετακίνηση πληθυσμών, και εκφράζει ανησυχία για την άνοδο νεοφασιστικών κινημάτων στην Ευρώπη

Τονίζει ότι τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά επεισόδια, καθώς και οι τάσεις που αναπτύσσονται είναι ανησυχητικά φαινόμενα τόσο για την ίδια την ΕΕ, όσο και για την παγκόσμια κοινότητα, αφού θέτουν τους πρόσφυγες στο στόχαστρο επιθέσεων και υποθάλπουν το ρατσισμό, την ξενοφοβία και την ισλαμοφοβία.

Επισημαίνει ότι ο παγκόσμιος αγώνας καταπολέμησης του ρατσισμού, των φυλετικών διακρίσεων, της ξενοφοβίας και των συναφών μορφών μισαλλοδοξίας, παραμένει το μέγιστο θέμα προτεραιότητας για τη διεθνή κοινότητα και βέβαια την Κυπριακή Δημοκρατία, το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από ενισχυμένα εθνικά προγράμματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Καλεί τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της, ώστε να παταχθούν τα αίτια που προκαλούν συρράξεις, πολέμους, εμφύλιες συγκρούσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση της κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας ανεξαρτήτων κρατών και την υπόσκαψη της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Προτρέπει τη διεθνή κοινότητα και τα κράτη να καταπολεμήσουν κάθε μορφή γενικευμένης απόρριψης μεταναστών και προσφύγων και να αποτρέψουν ρατσιστικές εκδηλώσεις και ενέργειες που αναπαράγουν την ξενοφοβική συμπεριφορά και τις αρνητικές τάσεις εναντίον τους.

Καλεί τη διεθνή κοινότητα να εκπονήσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν αποφασιστικά τη ρατσιστική ξενοφοβική βία, καθώς και τη ρητορική μίσους εναντίον προσφύγων και μεταναστών

Καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει στην προσπάθεια με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται για ειρηνική επίλυση της διένεξης στη Συρία και για δημοκρατική εξομάλυνση, βάσει της θέλησης του συριακού λαού, ώστε να συμβάλει στον τερματισμό της μεγαλύτερης μετακίνησης πληθυσμού μετά τον Β` Παγκόσμιο Πόλεμο.