Στον επιχειρηματία Μελή Σιακόλα η άδεια για λειτουργία Καζίνο

Σύμφωνα με πολύ έγκυρες πληροφορίες μας στον επιχειρηματία Μελή Σιακόλα αναμένεται να δωθεί η άδεια για λειτουργία Καζίνο θέρετρο στην Κύπρο casino-roulette1 το οποίο θα λειτουργεί   σε Λεμεσό και Λάρνακα.Ο Μελής Σιακόλας είναι υιός του γνωστού επιχειρηματία Κωνσταντίνου (Ντίνου )Σιακόλα,ιδιοκτήτη εργοληπτικής  Εταιρείας, ιδιοκτήτη ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων επιχειρήσεων

Στο μεταξύ σήμερα  η ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε  με μία ψήφο εναντίον, 16 αποχές και 28 υπέρ τους Κανονισμούς για το Καζίνο για εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που αφορά τη λειτουργία καζίνου θερέτρου στη Δημοκρατία.

Εναντίον ψήφισε ο Βουλευτής της Συμμαχίας Πολιτών Νίκος Κουτσού. Αποχή τήρησαν οι παρόντες Βουλευτές του ΑΚΕΛ και υπέρ οι παρόντες Βουλευτές των άλλων κομμάτων.

Οπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Εμπορίου, στην εισηγητική έκθεση που συνόδευσε τους κανονισμούς, αναφέρεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε σε συνεδρία του, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2015, τη Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

Επιπρόσθετα, το Υπουργικό Συμβούλιο όρισε τη Συντονιστική Επιτροπή ως υπεύθυνη για την παρακολούθηση, εποπτεία και αξιολόγηση των παραδοτέων της ομάδας συμβούλων, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής σύμβασης, καθώς και οποιουδήποτε άλλου θέματος προκύψει για την ορθολογιστική προώθηση του έργου.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι, βάσει των προνοιών της σύμβασης που υπογράφτηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2014 μεταξύ του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και της ομάδας συμβούλων που επιλέχθηκε κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, οι τελευταίοι ετοίμασαν προσχέδιο των περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου (Γενικών) Κανονισμών.

Κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης, στις 22 Δεκεμβρίου 2014, το αρμόδιο Υπουργείο κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τα σχόλιά τους σε σχέση με τους κανονισμούς αυτούς και όλα τα σχόλια που υποβλήθηκαν λήφθηκαν υπόψη.

Οι κανονισμοί περιλαμβάνουν πρόνοιες για τη ρύθμιση των ακόλουθων μεταξύ άλλων θεμάτων:
1. Την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνων.
2. Την αδειοδότηση καζίνων.
3. Την πειθαρχική διαδικασία.
4. Το διορισμό προσωρινού διαχειριστή.
5. Τις εργασίες του καζίνου.
6. Το χώρο του καζίνου και τον εξοπλισμό αυτού.
7. Την αδειοδότηση υπαλλήλων.
8. Τους εσωτερικούς ελέγχους.
9. Τις λογιστικές διαδικασίες και τις οικονομικές καταστάσεις.
10. Τις διαφημίσεις, την ψυχαγωγία και τα οινοπνευματώδη ποτά.
11. Το υπεύθυνο παίγνιο.
12. Το φόρο καζίνου.
13. Τις άδειες για εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου.