Μόνο ο ΔΗΣΥ υποστηρίζει αποκρατικοποίηση της CYTA

Μετά το ΑΚΕΛ την ΕΔΕΚ  τώρα και το ΔΗΚΟ και η Συμμαχία Πολιτών  τάσσονται εναντίον της  αποκρατικοποίησης της  CYTA  και θεωρείται απίθανο να περάσει το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε από το Υπουργικό.

ÅêäÞëùóç äéáìáñôõñßáò ìå óôü÷ï ôçí áíáêïðÞ ôçò ðïñåßáò ðñïò ôéò éäéùôéêïðïéÞóåéò ðñáãìáôïðïßçóáí óÞìåñá ïé ÓõíäéêáëéóôéêÝò Ïñãáíþóåéò ÐÏÁÓ – ÓÇÄÇÊÅÊ-ÐÅÏ – Óõíôå÷íßåò ÐÁÓÅ-ÁÔÇÊ – ÓÇÄÇÊÅÊ-ÁÔÇÊ óôçí ÃÝöõñá ôçò CYTA, Ëåõêùóßá, 24 Éïõíßïõ 2015.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Ως θετική αποτιμά τη σημερινή ημέρα το συνδικαλιστικό κίνημα στη Cyta, αφού σε πρωινή συνάντηση που είχαν οι πέντε συντεχνίες με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο ξεκαθαρίστηκε ότι το κόμμα σκοπεύει να καταψηφίσει το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για ίδρυση νέας εταιρείας ιδιωτικού δικαίου, προδιαγράφοντας έτσι το σχηματισμό πλειοψηφίας στη Βουλή που θα ταχθεί κατά της αποκρατικοποίησης του οργανισμού.

Κατά του νομοσχεδίου θα ψηφίσει και η Συμμαχία Πολιτών όπως ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Γιώργος Λιλλήκας, ο οποίος ωστόσο προτείνει εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή στη Cyta με ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 25%, πρόταση με την οποία διαφωνούν ριζικά οι πέντε συντεχνίες.

«Ως Συμμαχία Πολιτών τασσόμαστε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα μέσα στις δεδομένες οικονομικές συνθήκες γιατί θεωρούμε ότι θα οδηγήσει σε ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας και αυτό θα είναι σε βάρος του δημοσίου και προς όφελος κάποιων ιδιωτών» δήλωσε ο κ. Λιλλήκας μετά από συνάντηση που είχε το μεσημέρι με τις πέντε συντεχνίες της Αρχής Τηλεπικοινωνιών.

Διαφώνησε ακόμα με την πρόταση της Κυβέρνησης για μεταφορά στο δημόσιο των υπαλλήλων της Αρχής Τηλεπικοινωνιών, σημειώνοντας πως για να κερδίσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, η Κυβέρνηση θα χάσει μελλοντικά όλα τα κέρδη από την Αρχή Τηλεπικοινωνιών και θα επιβαρύνει το δημόσιο κρατικό προϋπολογισμό με μισθούς πέραν των 15 εκ. ευρώ το χρόνο.

«Ως Συμμαχία Πολιτών θα ταχθούμε ενάντια στα σχετικά νομοσχέδια» είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι το να παραμείνει ο οργανισμός υπό το καθεστώς του δημοσίου δικαίου «δεν σημαίνει κατ` ανάγκην ότι θα διασωθεί ή ότι έχει μέλλον».

Αναφερόμενος στην πρόταση της Συμμαχίας Πολιτών για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό των ημικρατικών οργανισμών, είπε ότι θα πρέπει να στηρίζεται πάνω στη βασική αρχή της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Η πρόταση, εξήγησε, περιέχει εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή με ποσοστό που δεν θα ξεπερνά το 25% που θα αναλαμβάνει τη διαχείριση των ημικρατικών οργανισμών έτσι ώστε αυτή να γίνεται με τον πλέον ορθολογιστικό τρόπο, ενώ σε περίπτωση που ο στρατηγικός επενδυτής αποφασίσει να φύγει από τον οργανισμό τότε το κράτος θα επαναγοράζει το ποσοστό που κατέχει ο στρατηγικός επενδυτής.

Η πρόταση της Συμμαχίας προϋποθέτει αλλαγή του καθεστώτος της Cyta, όμως πιστεύουμε ότι στο νόμο πρέπει να υπάρχει πρόνοια που θα απαγορεύει στο κράτος να διαθέσει πέραν του 25%, είπε ο κ. Λιλλήκας, διευκρινίζοντας πως η Συμμαχία θα ψηφίσει υπέρ της αλλαγής του καθεστώτος αν η Κυβέρνηση συναινέσει στην πρόταση της.

Στην πρόταση της Συμμαχίας περιλαμβάνεται επίσης η ψήφιση νόμου για την ανάληψη προσωπικής αστικής και ποινικής ευθύνης για τα μέλη των ΔΣ τόσο για αποφάσεις τους ατεκμηρίωτες ή για παραλείψεις τους που ενδεχόμενα ζημιώνουν τον οργανισμό ή το δημόσιο και αλλαγή του τρόπου διορισμού των ΔΣ με απαγόρευση της συμμετοχής των κομμάτων σε αυτά.

«Η πρότασή μας είναι βάση για διάλογο για να βρούμε την καλύτερη λύση που θα εξυπηρετεί και τον οργανισμό αλλά και το δημόσιο συμφέρον» είπε, διευκρινίζοντας ότι αν επιτρέπει το νομοσχέδιο η πρόταση θα κατατεθεί ως τροπολογία και όχι ως πρόταση νόμου.

Απαντώντας στο επιχείρημα της Κυβέρνησης ότι εάν δεν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, δεν θα εκταμιευθεί η τελευταία δόση του προγράμματος προσαρμογής ύψους 400 εκ., ο κ. Λιλλήκας είπε ότι η Κυβέρνηση πανηγύριζε πριν από μερικούς μήνες ότι βγήκε για δεύτερη φορά στις διεθνείς αγορές και διερωτήθηκε γιατί δεν το πράττει και τώρα.

Ο ΓΓ της ΕΠΟΕΤ ΟΗΟ ΣΕΚ Ηλίας Δημητρίου είπε ότι στη συνάντηση εκφράστηκε η πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος ενάντια στην αλλαγή του θεσμικού νομικού πλαισίου της Cyta, από οργανισμό δημόσιου δικαίου σε ιδιωτικού.

«Ζητήσαμε από τη Συμμαχία Πολιτών να καταψηφίσουν όχι μόνο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά και να μελετήσουν τη δική μας πρόταση εκσυγχρονισμού, που λύνει όλες τις αγκυλώσεις και προβληματισμούς» είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση της Συμμαχίας για εισαγωγή στρατηγικού επενδυτή, ο κ. Δημητρίου είπε ότι «διαφωνούμε ριζικότατα» και εξέφρασε την ανησυχία των εργαζομένων για το ενδεχόμενο με κάποιες τροπολογίες, να εγκριθεί μετοχοποίηση του οργανισμού.

«Με αυτό εμείς διαφωνούμε» είπε, «και αναμένουμε ότι με την καταψήφιση του νομοσχεδίου από την πλειοψηφία της Βουλής θα μπούμε σε νέο διάλογο και θα παρουσιάσουμε επιχειρήματα για να παραμείνει η Cyta οργανισμός δημοσίου δικαίου».

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι πρέπει να αλλάξει ο διορισμός κομματικών στελεχών στα ΔΣ και να μην υπάρχει ανάμειξη του συνδικαλιστικού κινήματος και των συμβουλίων στις προαγωγές, να βρεθεί ο τρόπος για σωστές προσλήψεις και τερματισμό των πελατειακών σχέσεων. «Μέσα στο έγγραφο αυτό υπάρχουν όλες οι απαντήσεις που θα εκσυγχρονίσουν τον οργανισμό και δεν χρειάζεται προχωρήσουμε σε αλλαγή του πλαισίου» είπε.

Κατά της αποκρατικοποίησης το ΔΗΚΟ

«Η σημερινή μέρα για το συνδικαλιστικό κίνημα καταγράφεται ως θετική» είπε ο κ. Δημητρίου, αναφερόμενος στη συνάντηση που είχαν το πρωί οι συντεχνίες με τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλο, στην οποία, όπως είπε, ξεκαθαρίστηκε «δια στόματος του Προέδρου του ΔΗΚΟ ότι δεν θα ψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο» και δεν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε τροπολογία για μετοχοποιήσεις, ιδιωτικοποιήσεις.

Ο κ. Δημητρίου είπε ότι σχηματίζεται πλειοψηφία από το ΑΚΕΛ, το ΔΗΚΟ, τη Συμμαχία και τους Οικολόγους, κατά του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης, ενώ θα έχουν την Τετάρτη συναντήσεις με ΕΔΕΚ και ΕΥΡΩΚΟ. «Αναμένεται ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θα περάσει και η Cyta θα μείνει οργανισμός δημοσίου δικαίου» είπε.

Στο επιχείρημα της Κυβέρνησης ότι δεν θα εκταμιευθεί η επόμενη δόση αν δεν περάσει το νομοσχέδιο, ο ΓΓ της ΕΠΟΕΤ είπε ότι τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να βρουν τη λύση, υποδεικνύοντας πως «όταν ψήφιζαν τις αποκρατικοποιήσεις και τα άλλα νομοσχέδια έπρεπε να σκεφτούν και παραπέρα».

Θετική χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα και ο ΓΓ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ Cyta Δώρος Θεοδώρου, αφού «όντως φαίνεται να εξασφαλίζεται πλειοψηφία η οποία θα καταψηφίσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την ίδρυση της νέας εταιρείας» και εξέφρασε ικανοποίηση.

Ανέφερε ακόμα ότι στη συζήτηση με τον Πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών Γιώργο Λιλλήκα διαφάνηκε ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαφωνούν, «το θετικό όμως για εμάς είναι ότι ο κ. Λιλλήκας μας διαβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα το καταψηφίσουν και αυτό για εμάς είναι μια θετική κατάληξη» είπε.

Σημείωσε ακόμα ότι το συνδικαλιστικό κίνημα επιμένει στον εκσυγχρονισμό του οργανισμού με τη σχετική πρόταση που έχει ετοιμάσει.

Ο επίτροπος ευρύτερου δημόσιου τομέα του ΔΗΚΟ Αλέκος Τρυφωνίδης δήλωσε ότι «το ΔΗΚΟ τάσσεται εναντίον της αποκρατικοποίησης, ιδιωτικοποίησης, μετοχοποίησης της Cyta» και θα καταψηφίσει τα νομοσχέδια της ιδιωτικοποίησης που κατατέθηκαν στη Βουλή. Παράλληλα, είπε, το ΔΗΚΟ διαπιστώνει την ανάγκη για τάχιστο εκσυγχρονισμό και ανασυγκρότηση της Cyta, γι΄ αυτό υιοθετώντας αρκετές από τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, θα εμβολιάσει δικές του προτάσεις για να προχωρήσουν νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε η Cyta να αναπτυχθεί και να εκσυγχρονιστεί.