Τη λίστα Λαγκάρντ ζήτησε ο Πρόεδος της Βουλής από τον Π.τ.Δ.

CNA_M23d0d0b1a1604fbdbe19b84b656e4beeΟ Πρόεδρος της Βουλής Γιαννάκης Ομήρου απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη την επιστολή του με την παράκληση όπως κατατεθεί ενώπιόν του η λίστα Λαγκάρντ, με την οποία διαβεβαιώνει πως η λίστα θα φυλαχθεί στο γραφείο του και θα ληφθεί κάθε μέτρο από πλευράς του ώστε να τύχει σεβασμού η εμπιστευτικότητα του περιεχομένου της και των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτήν.

Ο Πρόεδρος της Βουλής διαβίβασε ταυτόχρονα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την επιστολή των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ελέγχου και Θεσμών, εκ μέρους των δυο επιτροπών, με το αίτημά τους για κατάθεση της λίστας ενώπιον του Προέδρου της Βουλής. Στην επιστολή του κ. Ομήρου προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη υπογραμμίζεται πως η κατάθεση της λίστας “ζητείται για σκοπούς και μόνο άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος”.

Ο κ. Ομήρου είχε το πρωί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ενώ το όλο θέμα συζητήθηκε στην πρωινή σύσκεψη αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων.

Στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη,  αναφέρεται: “ Σας διαβιβάζω επιστολή που απευθύνεται προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Χάρη Γεωργιάδη από τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Παρακολουθήσεως σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών και Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως κ. Γεώργιο Γεωργίου και κ. Νίκο Νικολαϊδη, αντίστοιχα, εκ μέρους των δυο επιτροπών”.

“Θα παρακαλούσα συναφώς όπως το αίτημα των δυο κοινοβουλευτικών επιτροπών διαβιβαστεί στον αρμόδιο Υπουργό με την παράκληση όπως κατατεθεί ενώπιόν μου η σχετική λίστα Lagarde, η οποία ζητείται για σκοπούς και μόνο άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος”, προστίθεται.

“Χωρίς πρόθεση αμφισβήτησης της ορθής και νομότυπης εξέτασης και αξιοποίησης του εγγράφου η κατάθεσή του στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων θα αποτελέσει πρόσθετη διασφάλιση και θα ενισχύσει το αίσθημα εμπιστοσύνης του λαού ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση του όπως συνέβη σε άλλες χώρες”, αναφέρεται.

“Σας διαβεβαιώ ότι το εν λόγω έγγραφο θα φυλαχθεί στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων και θα ληφθεί κάθε μέτρο από πλευράς του Προέδρου της Βουλής, ώστε να τύχει σεβασμού η εμπιστευτικότητα του περιεχομένου του και των προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτό, καταλήγει ο Πρόεδρος της Βουλής. .

Εξάλλου, στην επιστολή των Προέδρων των δυο επιτροπών προς τον Υπουργό Οικονομικών, γίνεται αναφορά στην κοινή συνεδρία των δυο επιτροπών στις 15 Σεπτεμβρίου και διαβιβάζεται στον κ. Γεωργιάδη η ομόφωνη απόφαση των επιτροπών όπως το ταχύτερο δυνατόν καταθέσει στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής πιστό αυτούσιο αντίγραφο της λίστας Lagarde στην παρούσα κατάστασή της, η οποία εξασφαλίστηκε πρόσφατα από τις φορολογικές Αρχές της Γαλλίας.

Σημειώνεται πως η κατάθεση ενώπιον του Προέδρου της Βουλής των υπό αναφορά στοιχείων, κρίνεται αναγκαία για σκοπούς άσκησης του δέοντος κοινοβουλευτικού ελέγχου από τις αρμόδιες επιτροπές με απώτερο στόχο της διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Ακόμη αναφέρεται πως το περιεχόμενο του εγγράφου θα τύχει της δέουσας προσοχής και θα διαφυλαχθεί η εμπιστευτικότητα του, και θα τύχουν σεβασμού τα προσωπικά δεδομένα.

Πρόσθετα, σημειώνεται, πως οι επιτροπές, στα πλαίσια της ομόφωνης απόφασής τους, θα παρακολουθούν την πορεία αξιολόγησης/επεξεργασίας των στοιχείων από τον `Εφορο Φορολογίας. “Ως εκ τούτου διαβιβάζεται παράκληση των επιτροπών όπως ενημερώνονται ανά τρίμηνο ή/και ενωρίτερα εάν εσείς το κρίνετε σκόπιμο για την πορεία επεξεργασίας των στοιχείων”, αναφέρεται.

“Οι επιτροπές εκφράζοντας την αμέριστη στήριξη στο έργο σας, καθώς επίσης και στο έργο του Εφόρου Φορολογίας, για πλήρη, ενδελεχή, αξιόπιστη και αντικειμενική επεξεργασία των υπό αναφορά στοιχείων, καθώς επίσης και οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων που θα τεθούν ενώπιον του Εφόρου για παρόμοιες λίστες καταθετών σε ξένα πιστωτικά ιδρύματα σας διαβιβάζει παράκληση όπως ενισχύσετε το Τμήμα Εφόρου Φορολογίας με τα απαραίτητα μέσα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνογνωσία που απαιτείται από ειδικούς εμπειρογνώμονες”, προστίθεται.

“Για το σκοπό αυτό, οι επιτροπές στα πλαίσια της υπό αναφορά επεξεργασίας των εν λόγω στοιχείων από το Υπουργείο σας, σας διαβιβάζουν επίσης την εισήγησή τους όπως προβείτε, σε συνεργασία με το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στις δέουσες ενέργειες για τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών με την ενδεχόμενη λήψη καταθέσεων ή/και πρόσθετων στοιχείων από το πρώην στέλεχος της τράπεζας HSBC Ερβέ Φαλτσιανί”, σημειώνεται στην επιστολή.

Τέλος σημειώνεται ότι η υποβολή του πιο πάνω αιτήματος για την κατάθεση των υπό αναφορά στοιχείων γίνεται κατ` επίκληση των διατάξεων του περί Καταθέσεως Στοιχείων και Πληροφοριών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Νόμου του 1985.