Αλλαγή τηλεφωνικού αριθμού Υπ.Εργασίας

 

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων   ενημερώνει το κοινό, για αποφυγή ταλαιπωρίας του, ότι ο παγκύπριος τηλεφωνικός αριθμός 22-460460, που δόθηκε για σκοπούς συνεχούς ενημέρωσης και πληροφόρησης για τη διάθεση και υποβολή των αιτήσεων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων, γενικές πληροφορίες αναφορικά με τις διατάξεις της νομοθεσίας για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και άλλα ερωτήματα, δεν ισχύει πλέον και η λειτουργία του έχει τερματιστεί.Για οποιεσδήποτε πληροφορίες το κοινό μπορεί να αποτείνεται στους τηλεφωνικούς αριθμούς 22 803000 και 22803001.