Αίτημα για παύση Κ.Κληρίδη από τη θέση του Γ.Εισαγγελέα καταχωρήθηκε σήμερα στο Δικαστικό Συμβούλιο

Αίτημα για παύση του Κώστα Κληρίδη από τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα για “ανάρμοστη συμπεριφορά”, καταχώρησε σήμερα στο Δικαστικό Συμβούλιο, ο δικηγόρος Παύλος Αγγελίδης.ÍÅÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ ÊÙÓÔÁÓ ÊËÇÑÉÄÇÓ

Ο κ. Αγγελίδης αναφέρει στο αίτημα του δέκα περιπτώσεις «ανάρμοστης συμπεριφοράς» του Γενικού Εισαγγελέα, οι οποίες -κατά την άποψη του- πρέπει να οδηγήσουν το Δικαστικό Συμβούλιο στην παύση του Γενικού Εισαγγελέα.

Το αίτημα αυτό είναι ανεξάρτητο, για αυτό και ο κ. Αγγελίδης παραιτείται από την υπεράσπιση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

Θεωρεί ότι η περαιτέρω παρουσία του ενδέχεται να περιορίσει την ανεξαρτησία του στην προώθηση του αιτήματος του για παύση του Γ.Εισαγγελέα νοουμένου ότι μια από τις περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς που αναφέρει αφορά σε υπόθεση στην οποία ο ίδιος είχε προσωπικά συμφέροντα.

Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Γενικού Εισαγγελέα δήλωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα του δικηγόρου Παύλου Αγγελίδη για παύση του Γενικού Εισαγγελέα, προσθέτοντας ότι η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα το θεωρεί εντελώς αβάσιμο και προσανατολίζεται προς την κατεύθυνση αιτήματος απόρριψης του

Αναβολή για Υπόθεση Ρίκκου

Η πιο πάνω η εξέλιξη επηρέασε τη διαδικασία αναφορικά με την υπόθεση, που αφορά το αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα, Κώστα Κληρίδη, για παύση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, η οποία βρισκόταν επίσης σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.Ο δικηγόρος υπεράσπισης του Ρίκκου Ερωτοκρίτου Χρίστος Πουργουρίδης υπέβαλε στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτημα αναβολής της διαδικασίας εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου.

Αιτιολογώντας το αίτημα του, ο Χρ.Πουργουρίδης  προέβαλε το επιχείρημα ότι μετά την παραίτηση Αγγελίδη, δεν θα μπορέσει μόνος του να αντεξετάσει τον Γενικό Εισαγγελέα καθώς ήταν συμφωνημένο, η αντεξέταση να γίνει από τον παραιτηθέντα Αγγελίδη και ως εκ τούτου χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί.

Η πλευρά του Γενικού Εισαγγελέα υπέβαλε εντονότατη ένσταση στο αίτημα αναβολής, τονίζοντας ότι η Υπόθεση εναντίον του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα πρέπει να προχωρήσει σήμερα.

Το αίτημα του δικηγόρου υπεράσπισης του Ρίκκου Ερωτοκρίτου, Χρίστου Πουργουρίδη, για αναβολή της σημερινής διαδικασίας ενώπιον του Ανωτάτου έγινε δεκτό και η διαδικασία αναβλήθηκε για μια ημέρα. Θα συνεχιστεί αύριο στις 9:30 το πρωί, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή

Ανακοινώνοντας την απόφαση του Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Μύρωνας Νικολάτος ανέφερε ότι στόχος του Συμβουλίου είναι η ορθή και ταχεία συμπλήρωση της υπόθεσης αυτής, χωρίς να παραγνωρίζεται η ορθή απονομή της δικαιοσύνης και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των διαδίκων.