Αθώος δηλώνει ο Β.Γ.Εισαγγελέας

Ουδεμία σχέση έχει με τα αδικήματα που του αποδίδονται, δηλώνει ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου σε σχέση με το κατηγορητήριο που καταχωρήθηκε χθες εναντίον του και τριών άλλων προσώπων.ÂÏÇÈÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ñ.ÅÑÙÔÏÊÑÉÔÏÕ ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕ

Οπως αναφέρεται σε γραπτή δήλωσή του, αφού το μελετήσει, ότι έχει να πει, θα το καταθέσει στο Δικαστήριο, ενώ προσθέτει πως πριν ακόμη από την επίδοση του κατηγορητηρίου στον ίδιο, που έγινε σήμερα 20.5.2015, έχει παρατηρήσει πως έχουν εκδοθεί από χθες 19.5.2015, δύο ανακοινώσεις εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας, ως επίσης, έχει γίνει στοχευμένη από τα χθες, και επιλεγμένη διαρροή εγγράφων, και πληροφοριών προς τον Τύπο. “Το κάθε τι, θα τύχει της δέουσας απάντησης εκ μέρους μου στον κατάλληλο χρόνο”, προσθέτει.

Αναφορικά με τη ζητούμενη δημόσια, εκ μέρους διαφόρων, παραίτησή του από τα καθήκοντά του ο κ. Ερωτοκρίτου αναφέρει πως “ούτε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας παραιτήθηκε, παρά το ότι ζητήθηκε η παραίτησή του, από πολιτικά πρόσωπα, όταν εκκρεμούσαν και εξετάζονταν από τον ίδιο, μέσω των υφισταμένων του οι εναντίον του κατηγορίες. Συνεπώς”, συνεχίζει, “κάποιοι ας θυμηθούν τις αντιστοιχίες πριν να τοποθετούνται δημόσια”.

Τέλος, ο κ. Ερωτοκρίτου δηλώνει ότι έχει δώσει οδηγίες στους δικηγόρους του, για να υπερασπιστούν την εκ του κατεστημένου, και κύκλων του εξωτερικού, προερχόμενη υπόθεση που έχει καταχωρηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, και είναι ορισμένη στις 25.5.2015