Ο Ρ.Ερωτοκρίτου ζητά να εγγραφεί θέμα στη Βουλή για τις διαδικασίες που ακολούθησε ο Γ.Εισαγγελέας

Να εγγράψει θέμα συζήτησης στη Βουλή ζητά ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου από τον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου, σχετικά με τη διαδικασία που ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ακολούθησε, για την εξέταση των εναντίον του παραπόνων, από αστυνομικό φάκελο που του παραδόθηκε από τον Αρχηγό Αστυνομίας.ÂÏÇÈÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ñ.ÅÑÙÔÏÊÑÉÔÏÕ ÁÑ×ÇÃÅÉÏ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

Οπως αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποίησε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών Νίκο Νικολαΐδη, ο πιο πάνω φάκελος, αντί να τύχει εξέτασης αντικειμενικά και με αμεροληψία, με το να ζητήσει ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση το Αρθρο 4 της Ποινικής Δικονομίας, Κεφ. 155, το διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για να ερευνηθεί το παράπονο εναντίον του, ή τουλάχιστον, να αναθέσει σε ανεξάρτητο/ους, ιδιώτη/τες δικηγόρο/ους την έρευνα χωρίς την εμπλοκή της Νομικής Υπηρεσίας, ενήργησε ακριβώς αντίθετα.

Αντί των πιο πάνω, συνεχίζει ο κ. Ερωτοκρίτου στην επιστολή του, “επικαλούμενος κώλυμα για τον εαυτόν του, να εξετάσει ο ίδιος τις πιο πάνω κατηγορίες, αφού, τον αφορούσαν ως κατηγορούμενο, ανάθεσε σε υφιστάμενους του Εισαγγελείς, την εξέταση των εναντίον του καταγγελιών, με φυσιολογικότατη κατάληξη την απαλλαγή του από τις κατηγορίες το κλείσιμο και του φακέλου”.

Ο κ. Ερωτοκρίτου αναφέρει στη συνέχεια πως προκειμένου να ερευνηθούν τα εναντίον του ισχυριζόμενα παραπτώματα ή και πράξεις, ο ίδιος το Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, διόρισε τρεις ποινικούς ανακριτές και τέσσερις ιδιώτες δικηγόρους εκτός της Νομικής Υπηρεσίας. “Ενώ, για την εναντίον του υπόθεση” (του Γενικού Εισαγγελέα), “ακολούθησε την πιο πάνω αδιαφανή και παραβιάζουσα την αρχή του κράτους δικαίου, διαδικασία”, προσθέτει.

Καταλήγοντας, απευθύνει παράκληση στον κ. Ομήρου όπως εγγραφεί σχετικό θέμα προς συζήτηση στη Βουλή, με κεντρικό άξονα το ερώτημα, του “κατά πόσον η ανάθεση των πιο πάνω κατηγοριών εναντίον του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, από τον ίδιο τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που ευρίσκοντο μέσα στον αστυνομικό φάκελο που παραδόθηκε στον ίδιο, εξετάστηκαν με οδηγίες του, από υφιστάμενους του Εισαγγελείς, συμβαδίζει με τις αρχές του κράτους δικαίου, τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας, στη διερεύνηση ποινικών υποθέσεων”.