Απόλυση του Ρ.Ερωτοκρίτου ζητά από το Ανώτατο ο Γ.Εισαγγελέας

Αίτηση από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας καταχωρήθηκε σήμερα στο Ανώτατο Δικαστήριο με την οποία ζητείται η απόλυση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρ. Ερωτοκρίτου από τη θέση την οποία κατέχει, για το λόγο της επίδειξης ανάρμοστης συμπεριφοράς και όπως μέχρι την εκδίκαση και αποπεράτωση της αίτησης, τεθεί σε διαθεσιμότητα ή διαταχθεί όπως απέχει από τα καθήκοντα του.ÂÏÇÈÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ñ. ÅÑÙÔÏÊÑÉÔÏÕ - ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÄÉÁÓÊÅØÇ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, η εν λόγω συμπεριφορά αναφέρεται σε πράξεις, ενέργειες και δηλώσεις του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα κατά την περίοδο μεταξύ 14.4.15 – 23.4.15 καθώς και σε χειρισμούς ποινικών υποθέσεων που αφορούν Φ.Π.Α. υπό συνθήκες που υποδηλώνουν σύγκρουση συμφέροντος, σε προγενέστερη χρονική περίοδο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο ασκεί την αρμοδιότητα του Συμβουλίου το οποίο σύμφωνα με το Σύνταγμα αποκλειστικά επιλαμβάνεται τέτοιου θέματος υπό σύνθεση Πλήρους Ολομέλειας, όρισε ως δικάσιμο της υπόθεσης την 25η Μαΐου 2015.

Τον αιτητή Γενικό Εισαγγελέα, εκπροσωπούν οι δικηγόροι Γεώργιος Τριανταφυλλίδης, Χρίστος Κληρίδης και Αχιλλεύς Αιμιλιανίδης.

Η ολοκλήρωση της διερεύνησης της ποινικής υπόθεσης η οποία ανατέθηκε στον κ. Π. Καλλή και ακολούθως σε δύο άλλους ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, αναμένεται εντός των επόμενων λίγων ημερών.

Πάντως σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες παρόμοιο αίτημα θα καταθέσει στο Ανώτατο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου.