Επεισόδια έξω από τη Νομική Υπηρεσία

Μέλη του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων καταφέρθηκαν εναντίον δημοσιογράφων

Επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών, μελών του Συνδέσμου Κατόχων Αξιογράφων, και εκπροσώπων των ΜΜΕ σημειώθηκαν έξω από τη Νομική Υπηρεσία.ÅÊÄÇËÙÓÇ ÅÎÙ ÁÐÏ ÔÇ ÂÏÕËÇ - ÊÁÔÏ×ÏÉ ÁÎÉÏÃÑÁÖÙÍ

Κάτοχοι αξιογράφων, οι οποίοι προβαίνουν σε εκδήλωση διαμαρτυρίας, καταφέρθηκαν εναντίον εκπροσώπων ΜΜΕ γιατί δεν επιθυμούν κάλυψη και λήψη πλάνων και δηλώσεων. Διαμαρτυρόμενοι πέταξαν μπουκάλι με νερό εναντίον δημοσιογράφων   και χρειάστηκε η επέμβαση της ΜΜΑΔ για προστασία τους.

Αντιπροσωπεία των κατόχων αξιογράφων επιδίδει αυτή τη στιγμή υπόμνημα στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα.