Χρίστος Χριστοφίδης: Ο Γενικός και Βοηθός Εισαγγελέας δεν μπορούν να εξετάσουν τα «χρυσά διαβατήρια»

Πλήρως εκτεθειμένους αφήνει Γενικό Εισαγγελέα και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Χρίστος Χριστοφίδης, ως προς την αξιοπιστία τους στο χειρισμό σκανδάλων, όπως αυτό των χρυσών διαβατηρίων, εγείροντας το θέμα του ανέλεγκτου των αποφάσεων τους μέσω του θεσμού που υπηρετούν.

Ο βουλευτής θεωρεί, ανάμεσα σε άλλα, ότι εγείρεται θέμα είτε λόγω εμπλοκής του δικηγορικού γραφείου του ενός όταν ακόμη ήταν υπουργός στην έκδοση διαβατηρίων είτε ένεκα της συμμετοχής στους στο Υπουργικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσιζε την παραχώρηση διαβατηρίων.

Αναφερόμενος στις υπό εξέλιξη έρευνες για διαφθορά, ο κ. Χριστοφίδης υποδεικνύει, πως «η όλη συζήτηση επαναφέρει με πιεστικό τρόπο το ζήτημα του ανέλεγκτου του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και του διαχωρισμού των εξουσιών μεταξύ του νομικού συμβούλου του κράτους και της κατηγορούσας αρχής».

Σε γραπτή δήλωση του κ. Χριστοφίδη διατυπώνεται η θέση, πως «δεν υπάρχει εχέγγυο που να πείθει για αντικειμενική εξέταση, περιπτώσεων διαφθοράς που σχετίζονται με τα «χρυσά διαβατήρια» από το Γενικό Εισαγγελέα και το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα».

Συμμετείχαν στην κυβέρνηση των χρυσών διαβατηρίων

Ο κ. Χριστοφίδης υποστηρίζει επίσης, πως η συμμετοχή των δύο στο Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Νίκου Αναστασιάδη, καθώς και άλλα δεδομένα, «αφαιρούν τη δυνατότητα αντικειμενικής κρίσης αυτών των υποθέσεων» από τους δύο αξιωματούχους της Νομικής Υπηρεσίας.

Ειδικά για τον Γενικό Εισαγγελέα κ. Γιώργο Σαββίδη, υποστηρίζει, πως «η στενή διαπροσωπική σχέση (με τον κ. Αναστασιάδη ο οποίος ελέγχεται για σκάνδαλα) πλήττει την αντικειμενικότητα κρίσης ή πλήττει τη δυνατότητα να πείσει κάποιος για αυτή την αντικειμενικότητα».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ παραπέμπει σε πρόσφατες «κοινές διακοπές στην Αθήνα του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του Γενικού Εισαγγελέα», υποδεικνύοντας, πως «καταδεικνύουν, για ακόμη μια φορά, ότι υπάρχει στενή διαπροσωπική σχέση». «Αυτό το στοιχείο», κατά τον κ. Χριστοφίδη, «αφαιρεί από τη δυνατότητα να πειστούμε ότι αυτές οι υποθέσεις μπορούν να τύχουν χειρισμού με αντικειμενικό τρόπο».

Πέπλο διαφθοράς και συγκάλυψης

Περαιτέρω υποστηρίζει, πως «εμπεδώνεται στη συνείδηση της κοινωνίας, ότι εκτός από ένα πέπλο διαφθοράς, τείνει να καλύψει την πατρίδα μας και ένα πέπλο συγκάλυψης».

Επικαλείται πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες ενώπιον της Αρχής Κατά της Διαφθοράς «αναγνωρίστηκε τόσο από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα όσο και από την Αρχή κατά της Διαφθοράς το προφανές: Η στενή διαπροσωπική σχέση πλήττει την αντικειμενικότητα κρίσης ή πλήττει τη δυνατότητα να πείσει κάποιος για αυτή την αντικειμενικότητα».

Χειρισμός διαβατηρίων

Ειδικά για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα κ. Σάββα Αγγελίδη κάνει αναφορά σε σύγκρουση συμφέροντος ένεκα και του χειρισμού από το δικηγορικό του γραφείο περιπτώσεων χρυσών διαβατηρίων και κατηγοριών ενώπιον της Αρχής Κατά της Διαφθοράς.

Στην ανακοίνωση-καταγγελία του βουλευτή του ΑΚΕΛ, καταγράφονται και τα ακόλουθα:

-Είναι γνωστό ότι έχουμε υποβάλει καταγγελίες στην Αρχή κατά της Διαφθοράς οι οποίες σχετίζονται με το μέγα σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων» και αφορούν στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Αναστασιάδη, υπουργούς της Κυβέρνησής του και στο τέως κυβερνών κόμμα. Για τις διαδικασίες και την ουσία της εξέτασης των καταγγελιών από την Αρχή κατά της Διαφθοράς έχουμε ήδη τοποθετηθεί ευθαρσώς και δεν είναι της παρούσης να επαναλάβουμε αυτή τη συζήτηση. Ανεξάρτητα από αυτή την παράμετρο, το δεδομένο είναι ότι σε κάποια φάση τα πορίσματα της Αρχής θα κοινοποιηθούν στο Γενικό Εισαγγελέα και στο Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ενώ, ούτως ή άλλως, ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με το μέγα σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων».

Απουσιάζει η αντικειμενικότητα

-Έχουμε την έντονη άποψη ότι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέα δεν έχουν τη δυνατότητα με αντικειμενικότητα, η οποία να πείθει, να χειριστούν τόσο τα σχετικά πορίσματα όσο και άλλες υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το μέγα σκάνδαλο των «χρυσών διαβατηρίων».

Με σεβασμό στο θεσμό του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, οφείλουμε να σημειώσουμε τα εξής δεδομένα, τα οποία κατά την άποψή μας τους αφαιρούν τη δυνατότητα αντικειμενικής κρίσης αυτών των υποθέσεων, η οποία να πείθει τους πολίτες:

Τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας υπήρξαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου του κ. Αναστασιάδη. Ήταν μέλη, δηλαδή, του σώματος το οποίο λάμβανε τις αποφάσεις. Οι ίδιοι ήταν παρόντες και πολύ πιθανόν συμφώνησαν με αποφάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι υπό κρίση για ενδεχόμενη διαφθορά.

Στην περίπτωση του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα το δικηγορικό γραφείο στο οποίο ήταν μέτοχος και στο οποίο εξακολουθεί να εργάζεται μέλος της οικογένειάς του, έχει λειτουργήσει ως πάροχος σε περιπτώσεις διαβατηρίων και ο ίδιος περιλαμβάνεται στην καταγγελία που έχουμε υποβάλει στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για την τεράστια σύγκρουση συμφέροντος που υπήρξε, αφού ο τέως Πρόεδρος και Υπουργοί του, οι οποίοι διατηρούσαν οι ίδιοι ή στενά συγγενικά τους πρόσωπα δικηγορικά γραφεία, υπέβαλλαν αιτήσεις και μετά τις ενέκριναν οι ίδιοι αποκομίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.

Λάμβαναν μέρος στις αποφάσεις

Οι ίδιοι ως Υπουργοί συμμετείχαν στα σώματα του τότε κυβερνώντος κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υπό κρίση για εισφορές που έλαβε από πολιτικογραφηθέντες κοντά στο χρόνο πολιτογράφησής τους.

Έχουν διοριστεί τόσο ως Υπουργοί όσο και στις θέσεις του Γενικού και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από τον κ. Αναστασιάδη, ο οποίος σήμερα τόσο μέσα από τις δικές μας καταγγελίες όσο και μέσα από άλλες καταγγελίες (π.χ. Μακάριου Δρουσιώτη) διερευνάται για διαφθορά.

Η προσωπική σχέση βλάπτει τις έρευνες

Έχουμε ενημερωθεί ότι κατά την εξέταση των πρόσφατων καταγγελιών του Γενικού Ελεγκτή κατά του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, αναγνωρίστηκε τόσο από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα όσο και από την Αρχή κατά της Διαφθοράς το προφανές: η στενή διαπροσωπική σχέση πλήττει την αντικειμενικότητα κρίσης ή πλήττει τη δυνατότητα να πείσει κάποιος για αυτή την αντικειμενικότητα.

Παραπέμπουμε στη γνωστή ρήση «για τη γυναίκα του Καίσαρα που πρέπει και να είναι και να φαίνεται τίμια». Στην προκειμένη περίπτωση εκτός από τους διορισμούς του κ. Σαββίδη και του κ. Αγγελίδη οι οποίοι έγιναν από τον κ. Αναστασιάδη, τα πρόσφατα γεγονότα με τις κοινές διακοπές στην Αθήνα του τέως Προέδρου κ. Αναστασιάδη και του Γενικού Εισαγγελέα, καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά ότι υπάρχει στενή διαπροσωπική σχέση. Και αυτό το στοιχείο αφαιρεί από τη δυνατότητα να πειστούμε ότι αυτές οι υποθέσεις μπορούν να τύχουν χειρισμού με αντικειμενικό τρόπο.

Κατά την κορυφαία θεσμική λειτουργία της Βουλής των Αντιπροσώπων, τη συζήτηση των προϋπολογισμών του κράτους, είχαμε αναφέρει ότι εμπεδώνεται στη συνείδηση της κοινωνίας ότι εκτός από ένα πέπλο διαφθοράς, τείνει να καλύψει την πατρίδα μας και ένα πέπλο συγκάλυψης. Και η εμπέδωση της αντίληψης περί συγκάλυψης μπορεί να είναι εξίσου επιβλαβής με την ίδια τη διαφθορά στη συνείδηση της κοινωνίας.

Εκπροσωπούμε και εμείς ένα θεσμό ο οποίος εκλέγεται από τους πολίτες με την εντολή, μεταξύ άλλων, να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία και όχι μόνο. Έχουμε υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι θα γίνει αντικειμενική και πειστική έρευνα και απόδοση ευθυνών για ένα τεράστιο σκάνδαλο το οποίο έπληξε την πατρίδα μας πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά. Τις θέσεις αυτές υπογραμμίζει εδώ και μερικά χρόνια το ΑΚΕΛ.

Δεν μπορούν να χειριστούν τέτοια σκάνδαλα

Το 2021 η Βουλή είχε στείλει το ίδιο μήνυμα ότι ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας δεν μπορούν να χειριστούν το σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Δυστυχώς, η παρέμβαση της Βουλής κρίθηκε άκυρη από το Ανώτατο Δικαστήριο για τυπικούς λόγους που αφορούσαν στην δημοσίευση εκείνης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα, χωρίς να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κάτι που της έδινε ισχύ νόμου.

Η όλη συζήτηση επαναφέρει με πιεστικό τρόπο το ζήτημα του ανέλεγκτου του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και του διαχωρισμού των εξουσιών μεταξύ του νομικού συμβούλου του κράτους και της κατηγορούσας αρχής.