ΥΠΑΜ: Αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ

Τη δέσμευση του για αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών στο 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε βάθος πενταετίας, εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας Μιχάλης Γιωργάλλας, μιλώντας κατά την παρουσίαση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για το 2024, ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα €553,1 εκατομμύρια.

«Είναι προτεραιότητα η άμυνα και είναι δέσμευση το 2%, προσπαθώντας να το υλοποιήσουμε στο βάθος της πενταετίας», υπογράμμισε ο Υπουργός Άμυνας, ενώπιον των μελών της Επιτροπής Οικονομικών στην οποία παρευρέθηκαν και τα μέλη της Επιτροπής Άμυνας.

Αυτός ο στόχος χρειάζεται έναν προγραμματισμό, όπως είπε, έτσι ώστε «να υλοποιηθούν συμβάσεις αμυντικού χαρακτήρα οπλικών συστημάτων και ειδικά σε μια περίοδο που πρέπει να είμαστε διπλά προσεκτικοί διότι βρισκόμαστε στα χρόνια της οικονομίας του πολέμου» και «όλοι τρέχουν να αγοράσουν, οι εταιρείες και οι βιομηχανίες αντιλαμβανόμενες τις ανάγκες ανεβάζουν τις τιμές και έχουν τρέξει τις ημερομηνίες παράδοσης (των εξοπλισμών) πάρα πολύ μπροστά στο χρόνο».

Ο κ. Γιωργάλλας τόνισε ότι το ΥΠΑΜ, «αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας δίνει η ΕΕ για συνεργασίες – ένα εργαλείο που χρησιμοποιούμε ήδη – προβαίνουμε σε κοινές αγορές με άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Ανέφερε επίσης ότι «την ίδια ώρα σε αυτά που μας αφορούν και στην προσπάθεια να εκσυγχρονίσουμε το οπλοστάσιο της ΕΦ αντικαθιστώντας τα παλαιά που δεν μπορούμε πλέον να τα συντηρήσουμε με κάποιο τρόπο ή δεν θα μπορούμε να τα συντηρήσουμε σε βάθος χρόνου, έχουμε κάνει τον σχεδιασμό μας» στον οποίο προνοείται τι θα πρέπει η ΕΦ να κάνει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για να μπορέσουμε σιγά σιγά μέσα από αυτού του ύψους τους προϋπολογισμούς «να φτιάξουμε αυτό που χρειάζεται ο τόπος μας, την άμυνα».

«Δεν είναι προεκλογικό σύνθημα, είναι ανάγκη», τόνισε ο Υπουργός Άμυνας και σημείωσε πως «αν δεν το κάνουμε, τότε θα είμαστε υπόλογοι απέναντι στον κυπριακό λαό γιατί δεν θα διασφαλίζουμε αυτά τα οποία είναι και δικό μας στόχος, η ασφάλεια, η ειρήνη, η κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Αναφέρθηκε σε στόχους για αξιοποίηση των πόρων με «τον πλέον ορθολογικό τρόπο» και στην πολιτική για επίτευξη των στόχων που στηρίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες δράσεων.

Είπε ότι ο πρώτος πυλώνας δράσεων αφορά στους σχεδιασμούς του Υπουργείου Άμυνας για την ενδυνάμωση και ενίσχυση αποτρεπτικής ισχύος και στρατιωτικών ικανοτήτων της ΕΦ με στόχο την αποτελεσματική άμυνα της Κύπρου και επαρκή ασφάλεια των Κυπρίων πολιτών στο σύνολο τους.

Ο κ. Γιωργάλλας σημείωσε ότι η Κύπρος συμμετέχει σε αμυντικά προγράμματα υψηλής τεχνολογίας της ΕΕ, με την αξιοποίηση κυπριακών βιομηχανιών και πρόσθεσε ότι η δημιουργία εθνικού οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς της Άμυνας και Ασφάλειας, μπορεί να προσφέρει λύσεις και να ενισχύσει τις επιχειρησιακές ανάγκες της Εθνικής Φρουράς.

Ανέφερε ότι ως Υπουργείο Άμυνας «τηρούμε ενεργό και ουσιαστική παρουσία σε όλα τα όργανα, δράσεις και προγράμματα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας και της PESCO» και σημείωσε ότι «ιδιαίτερης σημασίας κρίνονται οι συνεργασίες μας (διμερείς, τριμερείς και τετραμερής) με χώρες της περιφέρειας, κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημαντικούς διεθνείς δρώντες στην περιοχή».

Είπε ακόμη ότι στο πλαίσιο της πολιτικής «για σύναψη ισχυρών συνεργασιών και αναβάθμιση του ρόλου της Κύπρου εντάσσεται και η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ελλάδα, η οποία τέθηκε σε ακόμα πιο γερές βάσεις, μετά και την 1η Διακυβερνητική Σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 10 Νοεμβρίου 2023» και πρόσθεσε ότι «σημαντική εξέλιξη αποτελεί η εμβάθυνση των σχέσεων μας με τις ΗΠΑ, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη ψήφιση του νομοσχεδίου East Med Act».

Σε σχέση με τον δεύτερο πυλώνα, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι αφορά στον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων για προσαρμογή και αύξηση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας της ΕΦ στην κλιματική αλλαγή με περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της αναδυόμενης και υπολογίσιμης πλέον κλιματικής απειλής, ενώ σε σχέση με τον τρίτο πυλώνα ανέφερε ότι αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιακή μετάβαση του ΥΠΑΜ και της ΕΦ με στόχο «την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας».

Στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «για να συμβάλουμε στην προσπάθεια της Κυβέρνησης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, έχουμε θέσει ως πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας από τη λειτουργία των εγκαταστάσεων μας, την προώθηση και υλοποίηση σχεδίων για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την προσαρμογή των δραστηριοτήτων της Εθνικής Φρουράς, στο πλαίσιο επίτευξης των ευρύτερων ενεργειακών στόχων της Κύπρου, χωρίς όμως να επηρεάζεται η επιχειρησιακή μας ετοιμότητα».

Πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η εφαρμογή, σε έξι στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς, του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS).

Ανέφερε ότι στον τρίτο πυλώνα δράσεων περιλαμβάνεται ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή μετάβαση του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς, «με στόχο την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και την προσαρμογή των ενόπλων μας δυνάμεων στο νέο απαιτητικό τεχνολογικό περιβάλλον της εποχής μας».

Σε ότι αφορά στην Κυβερνοασφάλεια, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, προβαίνουμε στις απαιτούμενες ενέργειες, με σκοπό την αναβάθμιση της θωράκισης των αδιαβάθμητων πληροφοριακών του συστημάτων.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού του ΥΠΑΜ, ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι το ΥΠΑΜ έχει δημιουργήσει νέα Διεύθυνση Γενικών Προμηθειών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων η οποία στεγάζει τους τομείς έρευνας και καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και Αμυντικής Βιομηχανίας, ενώ αναφέρθηκε στη συνέχιση στη βάση σχεδιασμού της αναβάθμισης των υποδομών της ΕΦ.

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι στο τρέχον έτος το ΥΠΑΜ έχει στηρίξει οικονομικά και διοικητικά τη συμμετοχή κυπριακών οντοτήτων σε 21 έργα έρευνας και ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Άμυνας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας.

Σε σχέση με την πρωτοβουλία της Κύπρου για ανθρωπιστικό διάδρομο προς την Λωρίδα της Γάζας, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «είμαστε στην φάση διερεύνησης διαφόρων πραγμάτων» και πρόσθεσε ότι αν και «είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, ευτυχώς βρίσκει ανταπόκριση», όπως διαφάνηκε και στο συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ.

Αναφέρθηκε επίσης στην εξωστρέφεια της αμυντικής πολιτικής με την προώθηση περιφερειακών συνεργασιών ώστε να διαδραματίσουμε ουσιαστικό ρόλο στις προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών ασφάλειας, ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και πρόσθεσε ότι «έχουμε αναπτύξει διμερείς συνεργασίες στους τομείς άμυνας και ασφάλειας με ευρωπαϊκές χώρες» και «αναπτύξαμε και διευρύναμε συνεργασίες με περιφερειακές χώρες».

Εξάλλου, ο Αρχηγός της ΕΦ, Αντιστράτηγος, Γεώργιος Τσιτσικώστας τόνισε πως «η βελτίωση της ΕΦ είναι ένα δεδομένο και βασίζεται στο έργο πολλών ανθρώπων στο παρελθόν, αλλά η βελτίωση δεν πρέπει ποτέ να εξετάζεται μεμονωμένα».

Ο Αρχηγός είπε ότι η βελτίωση «είναι συγκριτικό μέγεθος και έχει σχέση με το πόσο βελτιώνεται ο αντίπαλος μου σε ό,τι έχει σχέση με το εξοπλιστικό αλλά όχι μόνο», προσθέτοντας ότι έχει σχέση και με την βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού».

Ανέφερε επίσης ότι «έχει ανοίξει το πεδίο δραστηριοτήτων της ΕΦ» και «κάνουμε περισσότερα πράγματα, έχουμε διεθνείς συνεργασίες που δεν είχαμε στο παρελθόν» και πρόσθεσε πως «όσο περισσότερα πράγματα γίνονται τόσο περισσότερο κοστίζουν».

Επίσης, αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης του αριθμού του προσωπικού, θέμα που είναι άρρηκτα συνυφασμένο με τα οικονομικά.

Αναφορικά με τους κανονισμούς για προαγωγές και μεταθέσεις, ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι μελετάται ο εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την ανέλιξη των αξιωματικών του στρατού καθώς και η βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου ώστε τα κριτήρια να είναι πιο συγκεκριμένα και μετρήσιμα σε μια νέα διαβάθμιση κρίσης για βαθμό αξιωματικού Συνταγματάρχη και άνω.

Αναφερόμενος στους συμβασιούχους οπλίτες (ΣΥΟΠ), ο κ. Γιωργάλλας είπε ότι «προσπάθεια είναι να φύγουμε από το σημερινό καθεστώς των συμβάσεων και να πάμε σε εργοδότηση η οποία για κάποιους θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και για κάποιους άλλους θα είναι μετάλλαξη σε άλλες υπηρεσίες», ενώ «σε κάποιους άλλους που δεν θα πληρούν τα κριτήρια και θα πρέπει βγουν ξανά έξω στην αγορά εργασίας, θα δίδεται η δυνατότητα να επιμορφωθούν σε κάποια αντικείμενα για να μπορέσουν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας».

«Στόχος μας είναι να αναβαθμίσουμε τον θεσμό των ΣΥΟΠ ώστε αυτός να είναι ελκυστικός για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτούς που έχουμε μέσα και να προσελκύσουμε άλλους», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τους συμβασιούχους υπαξιωματικούς, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ανδρέας Λουκά είπε ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσει η καταβολή του επιδόματος στους Συμβασιούχους υπαξιωματικούς οι οποίοι το δικαιούνται.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο ΥΠΑΜ είπε ότι «βρισκόμαστε στην περίμετρο πολεμικών συρράξεων και θα πρέπει οι αποφάσεις μας να διέπονται από σοβαρότητα, ωριμότητα και συνέπεια», προσθέτοντας ότι θα συνεχίσουμε να ενδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο την σχέση και τη συνεργασία μας με την Ελλάδα και θα εκκινήσουμε στην προσπάθεια για την υλοποίηση της συμφωνίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας για τη δημιουργία ενός θεσμικού οργάνου συντονισμού και διαβούλευσης και αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2024 να έχουμε την πρώτη συνάντηση στη Λευκωσία».

«Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα ημιεπαγγελματικό ευέλικτο στρατό και σε αυτό το επίπεδο η προσπάθεια είναι να βελτιώσουμε τις εργασιακές συνθήκες του προσωπικού ξεκινώντας από τη βελτίωση του θεσμού των ΣΥΟΠ», ανέφερε και εξέφρασε την ελπίδα «σύντομα να έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια του σχεδιασμού για τους συμβασιούχους οπλίτες».

Αναφέρθηκε επίσης μεταξύ άλλων στην βελτίωση των κανονισμών που διέπουν την ανέλιξη των αξιωματικών και υπαξιωματικών «προκειμένου να εμπεδώσουμε την αξιοκρατία και την διαφάνεια τόσο στις προαγωγές, στην ανέλιξη όσο και στις μεταθέσεις του προσωπικού».

Οι δηλώσεις των Βουλευτών

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ και Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι ο προϋπολογισμός του ΥΠΑΜ «είναι υψηλότερος από τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως εστιάζεται, πέραν από την επίλυση σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τόσο τις εγκαταστάσεις όσο και το ανθρώπινο στελεχιακό δυναμικό της ΕΦ, κυρίως στα θέματα της περαιτέρω αναβάθμισης του εξοπλισμού της ΕΦ έτσι ώστε να μπορεί να επιτελεί το έργο της τόσο σε επίπεδο αξιόμαχου ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στο επίπεδο της ενίσχυσης της αποτρεπτικής ισχύος της ΕΦ».

Ανέφερε ότι η ΕΔΕΚ αλλά και η Επιτροπή Άμυνας «θα εξαντλήσουν όλες τις δυνατότητες τους για να στηρίξουμε και να υποβοηθήσουμε όσο το δυνατό το έργο και του ΥΠΑΜ και του ΓΕΕΦ».

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας ευχαρίστησε το ΥΠΑΜ και την ΕΦ για τη συνεργασία που έχουν και «για τις όποιες δράσεις γίνονται για το αξιόμαχο και την αποτρεπτική ισχύ της ΕΦ σε μια ημικατεχόμενη πατρίδα» και πρόσθεσε ότι στον προϋπολογισμό «καταγράφουμε τη συνέχιση και την υλοποίηση πολιτικών που άρχισαν να υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια με σημαντική αύξηση των κονδυλίων για την διοικητική μεταρρύθμιση που άρχισε πριν μερικά χρόνια και με την πρώτη κατάθεση του προϋπολογισμού αμυντικής θωράκισης με μια μείωση των €10 εκ.».

Ο κ. Κάρουλλας εξέφρασε την ελπίδα ο προϋπολογισμός αυτός να αυξηθεί στα επίπεδα που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της ΕΦ και πρόσθεσε πως «είναι καίριας σημασίας η συνεχής ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και ειδικά με τις ΗΠΑ».

«Αναμένουμε να καταγράψουμε τη συνεχή ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της έμπρακτης συνεργασίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις με στόχο τη συνεχή ενίσχυση του αξιόμαχου και της αποτρεπτικής ισχύος της ΕΦ», ανέφερε και πρόσθεσε ότι αναμένει τον σχεδιασμό για υλοποίηση της δήλωσης της Κυβέρνησης ότι οι δαπάνες θα ανέλθουν στο 2% του ΑΕΠ (€600 εκ. ανά έτος).

Ανέφερε επίσης ότι αναμένει τον σχεδιασμό αντικατάστασης των ρωσικών οπλικών συστημάτων, ενώ σε σχέση με το προσωπικό, είπε ότι καταγράφει την δήλωση για συνεχή εκσυγχρονισμό των ζητημάτων αυτών και την δήλωση σε σχέση με τους ΣΥΟΠ και ΣΥΠ.

Ο κ. Κάρουλλας είπε ότι οι ΣΥΟΠ χρειάζονται κίνητρα, ενώ ανέφερε ότι είναι σημαντικό το κτίσιμο πυραμίδας προσωπικού με βάση την δομή των δυνάμεων και πρόσθεσε ότι «ο όποιος εκσυγχρονισμός λαμβάνει υπόψη τις συμμαχίες με φίλιες χώρες και πρότυπα του ΝΑΤΟ».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε ότι «η Εθνική Φρουρά πρέπει να παραμείνει ως μια αξιόμαχη και επιχειρησιακά ικανή δύναμη αποτροπής της όποιας ξένης επιβουλής, της όποιας εχθρικής ενέργειας και ικανή δύναμη προστασίας των πολιτών» και πρόσθεσε πως «το ΑΚΕΛ διαχρονικά αντιμετωπίζει τα θέματα της Άμυνας και της Εθνικής Ασφάλειας με σοβαρότητα, σύνεση και συναίνεση, εντός και εκτός της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Άμυνας και μακριά από μικροπολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες».

«Χωρίς δημοσιοποίηση ευαίσθητων θεμάτων ή προβλημάτων, χωρίς να προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε πολιτικά λάθη και παραλήψεις, ασκώντας κριτική εκεί όπου χρειάζεται χωρίς τυμπανοκρουσίες και συμβάλλοντας θετικά σε κάθε προσπάθεια είτε βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου, είτε εμπέδωσης της αξιοκρατίας στην Εθνική Φρουρά, ανεξάρτητα αν είμαστε στην αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Ο κ. Κώστα είπε ότι κατά τη συνεδρία το ΑΚΕΛ ζήτησε από τον Υπουργό Άμυνας την κατάθεση περαιτέρω τροποποιήσεων των Κανονισμών των Αξιωματικών και των Υπαξιωματικών για να εκσυγχρονιστεί το κανονιστικό πλαίσιο και να διορθωθούν τα λάθη και να αρθούν οι αδικίες και πρόσθεσε ότι το ΑΚΕΛ είχε εντοπίσει αυτά τα «λάθη και αδικίες» και «φωνάζαμε ότι θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα, αλλά δυστυχώς ψηφίστηκαν μετά από την απόρριψη των τροπολογιών μας».

Αναφέρει επίσης ότι απαιτείται η τροποποίηση των Κανονισμών των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, έτσι ώστε οι προαγωγές να γίνονται στη βάση περαιτέρω μετρήσιμων κριτηρίων, για να εμπεδωθεί η αξιοκρατία και να τονωθεί το ηθικό των στελεχών της Εθνικής Φρουράς και πρόσθεσε ότι «οι ΣΥΟΠ αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλει το Υπουργείο να επιλύσει άμεσα».

Ανέφερε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι εδώ και καιρό το ΑΚΕΛ έχει καταθέσει πρόταση νόμου για τη δημιουργία Συνδέσμου ΣΥΟΠ και ότι αναμένει το κλείσιμο του πεδίου βολής Τσερίου» και πρόσθεσε «μετά τη μηχανογράφηση και χαρτογράφηση όλων των επιταγμένων τεμαχίων γης, ακόμα αναμένουμε να δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης για το αν οι ιδιοκτήτες τους θα αποζημιωθούν»

Είπε ακόμη μεταξύ άλλων ότι το ΑΚΕΛ εξέφρασε ανησυχία για τα πρόσφατα θανατηφόρα και άλλα σοβαρά ατυχήματα στην ΕΦ, ζήτησε ενημέρωση για το θέμα της αναβάθμισης των γυναικών υπαξιωματικών και την αυστηρή εφαρμογή των συστάσεων του Γενικού Ελεγκτή για να σταματήσουν οι ευνοιοκρατικές τοποθετήσεις κληρωτών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς είπε ότι το ΔΗΚΟ εκφράζει ικανοποίηση και στηρίζει όπως πάντα την ΕΦ και την άμυνα του τόπου, προσθέτοντας ότι «σε ένα κόσμο που είναι ρευστός και μεταβαλλόμενος και επικίνδυνος η ενίσχυση των αμυντικών μας ικανοτήτων είναι κεφαλαιώδους σημασίας».

«Επίσης στηρίζουμε και απαιτούμε από τον ΥΠΑΜ και την Κυβέρνηση την περαιτέρω ενίσχυση Κύπρου και Ελλάδας», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Συνεργασία εξέφρασε ικανοποίηση «για το μεγάλο έργο που επιτελείται στο Υπουργείο Άμυνας και την ΕΦ» και συνεχάρη τον Υπουργό, όλα τα στελέχη του Υπουργείου, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, οπλίτες και ΣΥΟΠ για τη «μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουν για την αύξηση της αποτρεπτικής δύναμης της Εθνικής Φρουράς».

«Θα εργαστούμε μαζί με τον Υπουργό, τον Γενικό διευθυντή, τα στελέχη του Υπουργείου, ούτως ώστε να λύσουμε διαχρονικά προβλήματα που συσσωρεύθηκαν σε διάφορους τομείς, όπως το θέμα των γυναικών υπαξιωματικών, των ΣΥΟΠ όπου πρέπει να δώσουμε κίνητρα και μισθολογική αύξηση για να παραμένουν στην υπηρεσία και να ανελίσσονται, αλλά και τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί, ταυτόχρονα με την ειδική μνεία στην αύξηση της ασφάλειας και υγείας τόσο μέσα στα στρατόπεδα, όσο και στους χώρους άσκησης των οπλιτών», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ θα συμβάλει «θετικά και εποικοδομητικά γιατί η ασφάλεια του τόπου είναι το πρώτιστο και είμαστε μαζί με το Υπουργείο Άμυνας για να την αυξήσουμε και να την ενισχύσουμε».