Εκλέγηκαν τα νέα μέλη του Γ. Σ. του ΕΤΕΚ

 Ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή επανεκλέγηκε Πρόεδρος του ΕΤΕΚ. Εκλέγησαν επίση νέο Γενικό και Πειθαρχικό Συμβούλιο καθώς και Διοικούσα Επιτροπή του Επιμελητηρίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, έπειτα από εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου ο Γενικός Έφορος Εκλογής ανακήρυξε τα τριάντα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και τα τέσσερα αιρετά μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Στο Γενικό Συμβούλιο (θητεία 2023-2026), κατ΄ ειδικότητα μηχανικής επιστήμης και σειρά κατάταξης, έχουν εκλεγεί οι ακόλουθοι:

Αρχιτεκτονική περιλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής τοπίου: Κωνσταντή Κωνσταντίνος, Δίκαιος Άλκης, Χριστοδούλου Ελένη, Γεωργιάδου Καρίν, Παπαλλάς Αντρέας, Παπαδόπουλος Αλέξης.

Πολιτική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής τοπίου: Στυλιανού Πλάτωνας, Θεοδότου Ανδρέας, Λοϊζίδη-Παπαναστασίου Μύρια, Τσουλόφτα-Κακουτά Ευαγγελίτσα, Πουμπουρής Γιάννος, Χριστοφή Δημήτρης, Αχνιώτης Στέλιος.

Μηχανολογική μηχανική: Βασιλείου Ελισάβετ (Ελίζα), Παπασταύρου Ξένιος, Ζαβρός Σωκράτης, Γεωργίου Γλαύκος, Καρακάννας Παναγιώτης.

Ηλεκτρολογική μηχανική: Μίτα Θωμάς, Μαρούχος Χρύσανθος, Παπαχριστοφόρου Ευριπίδης, Δημοσθένους Δήμος.

Ηλεκτρονική μηχανική περιλαμβανομένης της μηχανικής της πληροφορικής:   Ζαπίτης Ιωάννης, Σωκράτους Σωκράτης, Κυπριανού Ανδρέας (Ρίκκος).

Χημική μηχανική: Κυπριανίδου-Λεοντίδου Τασούλα.

Μηχανική μεταλλείων και εφηρμοσμένης γεωλογίας: Κωνσταντινίδη Εμορφία.

Αγρονομική-τοπογραφική μηχανική: Μάμας Νικόλαος

Επιμέτρηση και εκτίμηση γης: Ταλαττίνης Κυριάκος

Πολεοδομία-χωροταξία: Νικολάου Λώρα.

Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατ΄ αλφαβητική σειρά, έχουν εκλεγεί οι: Γαλάζη-Ιακώβου Άννα, Λάμπρου Βαρνάβας, Σφήκας Ανδρέας (Άντης), Νεάρχου Σωτήρης.

Εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΤΕΚ

Με βάση το Νόμο και τους Κανονισμούς Εκλογών του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, το τριακονταμελές Γενικό Συμβούλιο, που αναδείχθηκε από τις εκλογές του Σαββάτου 4 Νοεμβρίου 2023, σε συνεδρία του στις 6 Νοεμβρίου 2023 εξέλεξε τους αξιωματούχους του ΕΤΕΚ και τα άλλα τέσσερα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής ως εξής:

Πρόεδρος του ΕΤΕΚ επανεκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο ο Κωνσταντίνος Κωνσταντή, αρχιτέκτονας

Α΄ Αντιπρόεδρος εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Πλάτωνας Στυλιανού, πολιτικός μηχανικός

Β΄ Αντιπρόεδρος επανεκλέγηκε χωρίς ανθυποψήφιο η Ελίζα Βασιλείου, μηχανολόγος μηχανικός

Γενικός Γραμματέας εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Ανδρέας Θεοδότου, πολιτικός μηχανικός

Γενικός Ταμίας  εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο η Έλενα Χριστοδούλου, Αρχιτέκτονας

Επειδή, σημειώνεται, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Εκλογών απαιτείται εκπροσώπηση των τεσσάρων πολυπληθέστερων κλάδων μηχανικής στη Διοικούσα Επιτροπή και επειδή ο κλάδος της ηλεκτρολογικής μηχανικής δεν εκπροσωπείται, βάσει της εκλογής των αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκε πρώτα εκλογή ηλεκτρολόγου μηχανικού ως μέλους της Διοικούσας.  Για τη θέση αυτή εξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο ο Θωμάς Μίτα.

Ακολούθως διεξήχθησαν εκλογές για την ανάδειξη των υπολοίπων 3 μελών της ΔΕ. Μετά από εκλογική διαδικασία που έγινε, αναδείχτηκαν ως μέλη της ΔΕ οι: Ξένιος Παπασταύρου, Σωκράτης Σωκράτους και Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα

Ως εκ των πιο πάνω, η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΕΤΕΚ για την τριετία 2023 – 2026 αποτελείται από τους εξής:

Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντή  (Αρχιτέκτονας),

Α’ Αντιπρόεδρος Πλάτωνας Στυλιανού  (Πολιτικός Μηχανικός)

Β’ Αντιπρόεδρος Ελίζα Βασιλείου (Μηχανολόγος Μηχανικός)

Γενικός Γραμματέας Ανδρέας Θεοδότου (Πολιτικός Μηχανικός)

Γενικός Ταμίας Έλενα Χριστοδούλου (Αρχιτέκτονας)

Μέλη   Θωμάς Μίτα ( Ηλεκτρολόγος)

           Σωκράτης Σωκράτους  (Ηλεκτρονικός Μηχανικός/ Μηχανικός Πληροφορικής)

           Ξένιος Παπασταύρου    ( Μηχανολόγος Μηχανικός)

           Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα   (Πολιτικός Μηχανικός)