Το Επ. Δικαστήριο Λεμεσού απέρριψε αγωγή για συνταγματικότητα μέτρων εξυγίανσης Λαϊκής

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού απέρριψε με απόφαση του, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2023, αγωγή για τη συνταγματικότητα των μέτρων εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας του 2013, η οποία στρεφόταν εναντίον της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, της Κεντρικής Τράπεζας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, στην απόφαση του το Δικαστήριο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι «η επιλογή της εξυγίανσης της Λαϊκής Τράπεζας, δυνάμει σχετικής νομοθεσίας ήταν ουσιαστικά η καλύτερη για αποφυγή καταστροφικών συνεπειών για την κυπριακή οικονομία και κοινωνία γενικότερα, και η ενάγουσα καταθέτρια δεν τέθηκε σε χειρότερη θέση απ’ ότι θα βρισκόταν εάν δεν επιλέγονταν τα μέτρα εξυγίανσης που λήφθηκαν από το Κράτος στην πρώην Λαϊκή Τράπεζα, δυνάμει του ‘περί Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013΄».

«Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο απέρριψε όλες τις αξιώσεις της ενάγουσας και επιδίκασε έξοδα προς όφελος των εναγόμενων», προσθέτει η Νομική Υπηρεσία.

Εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας την υπόθεση χειρίστηκαν η Δικηγόρος της Δημοκρατίας Ζακελίνα Ερωτοκρίτου και ο Δικηγόρος Άγγελος Παναγή.