Η Ιεά Σύνοδος εξετάζει σήμερα θέμα Παγκρατίου και Πιτσιλλίδη

Συνέρχεται από τις 10:00 η Ιερά Σύνοδος, η οποία θα εξετάσει ξανά τα ζητήματα του εν αργία διατελούντος Αρχιμανδρίτη Παγκράτιου Μερακλή και του αφορισμένου Θεολόγου Ανδρέα Πιτσιλλίδη.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρία της στις 13 Ιουνίου η Ιερά Σύνοδος εξέτασε το αίτημα του εν αργία διατελούντος Αρχιμανδρίτη Παγκράτιου Μερακλή για άρση της αργίας του καθώς και επιστολή του αφορισμένου Θεολόγου Ανδρέα Πιτσιλλίδη.

Για το θέμα του Παγκράτιου Μερακλή η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της, πως επειδή τα νεότερα Μέλη της Ιερά Συνόδου «δεν είχαν υπόψιν τους τα γεγονότα της επιβολής σ’ αυτόν της αργίας», το θέμα θα επανέλθει ενώπιον της επόμενης συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου στην οποία θα κληθεί και ο επηρεαζόμενος εν αργία Αρχιμανδρίτης και με δεδομένο ότι τα νεότερα Μέλη θα μελετήσουν το σχετικό αρχείο.

Σε ό,τι αφορά τον Ανδρέα Πιτσιλλίδη αποφασίστηκε όπως, προτού ληφθεί η τελική απόφαση, κληθεί και αυτός ενώπιον της Ιεράς Συνόδου στην επόμενη της συνεδρία «για να απαντήσει στις συγκεκριμένες ερωτήσεις που του είχαν τεθεί όταν του επεβλήθη η ποινή του αφορισμού».