Αυξήθηκαν κατά 1,25% τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια τον Μάρτιο

Αύξηση 1,25% κατέγραψαν τα επιτόκια για στεγαστικά δάνεια τον Μάρτιο του 2023 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2023, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, ενώ αυξήθηκαν και τα επιτόκια για εταιρικά δάνεια.

Την ίδια ώρα τα επιτόκια για καταθέσεις από νοικοκυριά μειώθηκαν κατά 0,12%, ενώ αυξήθηκαν τα επιτόκια για καταθέσεις επιχειρήσεων.

Όσον αφορά τα δανειστικά επιτόκια, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση στο 5,05%, σε σύγκριση με 5,17% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 4,67%, σε σύγκριση με 3,42% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε αύξηση στο 5,60%, σε σύγκριση με 4,85% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 5,29%, σε σύγκριση με 4,54% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τα καταθετικά επιτόκια, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 0,47%, σε σύγκριση με 0,59% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,12%, σε σύγκριση με 0,69% τον προηγούμενο μήνα.