ΑΗΚ:Δεν θα αποκόπτεται το ρεύμα τις μέρες του Πάσχα

Δεν θα αποκόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια των γιορτών του Πάσχα, ανακοίνωσε σήμερα η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ).ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÓÔÇÍ ÁÇÊ

Ανακοίνωση της ΑΗΚ αναφέρει ότι σε συνεδρία του την Τρίτη, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΗΚ αποφάσισε όπως λόγω των εορτών του Πάσχα να μην αποκόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για μη εξόφληση λογαριασμού, στους οικιακούς καταναλωτές πελάτες της ΑΗΚ κατά την περίοδο 2 Απριλίου 2015 – 17 Απριλίου 2015. Το μέτρο αυτό αφορά όλες τις οικιακές διατιμήσεις, δηλαδή τις διατιμήσεις 05, 06, 07 και 08.

Σε ό,τι αφορά τους οικιακούς καταναλωτές η παροχή των οποίων έχει αποκοπεί για μη πληρωμή, αυτοί μπορούν να αιτηθούν επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην οικία τους στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΑΗΚ και παράλληλα να φροντίσουν να προβούν σε διακανονισμούς για τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων τους.

Η ΑΗΚ τονίζει ότι τις πρόνοιες της διευθέτησης αυτής δεν μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι έχουν αποκοπεί για παράνομη ενέργεια κλοπής ρεύματος καθώς και οι πτωχεύσαντες, οι οποίοι για να τύχουν επανασύνδεσης θα πρέπει να ακολουθηθεί η συνήθης διαδικασία που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις.