Βουλή: Νέα αναστολή στην εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις

Νέα αναστολή στην εφαρμογή του νόμου για τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 17 Απριλίου του 2015 ψήφισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων.ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΩΝ

Υπέρ της πρότασης τάχθηκαν 31 παρόντες βουλευτές, ενώ αποχές τήρησαν 20 βουλευτές.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Σώματος ψήφισε την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο βουλευτής Νικόλας Παπαδόπουλος, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ, για τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεων και Υποθηκεύσεως Ακινήτων νόμου ώστε να ανασταλεί μέχρι την 17η Απριλίου του 2015 η εφαρμογή των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου που διέπουν τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από τους ενυπόθηκους δανειστές χωρίς την εμπλοκή του διευθυντή του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η προτεινόμενη αναστολή της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων νόμου για πρόσθετο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαία ώστε να παρασχεθεί ικανοποιητικό χρονικό περιθώριο για ενδελεχή εξέταση και ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας για τη θεσμοθέτηση νέου Πλαισίου Αφερεγγυότητας.

Μετά την εξέλιξη αυτή, αποφασίστηκε όπως η Ολομέλεια του Σώματος συνεδριάσει, εκ νέου, εκτάκτως στις 17 Απριλίου για να τοποθετηθεί επί του νόμου για τις εκποιήσεις, ανάλογα και με την εξέλιξη της συζήτησης για το πλαίσιο αφερεγγυότητας στις Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Οικονομικών και Εσωτερικών.

Προηγουμένως, απορρίφθηκαν προτάσεις νόμου που κατέθεσαν ΑΚΕΛ και ΚΣ ΕΔΕΚ.

Υπέρ της πρότασης νόμου του ΑΚΕΛ, η οποία αφορούσε την αναστολή του νόμου για τις εκποιήσεις μέχρι την 1η Ιουλίου του 2015, τάχθηκαν 19 βουλευτές και εναντίον 31 βουλευτές.

Επίσης, υπέρ της πρότασης της ΕΔΕΚ, η οποία προνοούσε την αναστολή του νόμου μέχρι τις 23 Απριλίου του 2015, τάχθηκαν 7 βουλευτές και εναντίον 26, ενώ 17 βουλευτές τήρησαν αποχή.