Στα μέσα Απριλίου θα είναι έτοιμη η έκθεση Καλλή

Με την κατάθεση στελέχους της Νομικής Υπηρεσίας, ο Ανεξάρτητος Ποινικός Ανακριτής Παναγιώτης Καλλής ολοκλήρωσε σήμερα τη λήψη καταθέσεων σε σχέση με τη διερεύνηση της κατ` ισχυρισμόν δωροδοκίας του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Ρίκκου Ερωτοκρίτου από δικηγορικό γραφείο.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΗΣ

Μετά το πέρας της λήψης των καταθέσεων δεν προέκυψε ανάγκη για συμπληρωματικές καταθέσεις και ως εκ τούτου ο κ. Καλής ξεκίνησε ήδη τη σύνταξη της έκθεσης, την οποία θα υποβάλει στον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κληρίδης επέκτεινε το χρόνο υποβολής της έκθεσης Καλλή μέχρι τις 14 Απριλίου, επικαλούμενος το ογκώδες μαρτυρικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί, αλλά και τις αργίες του Πασχα που θα μεσολαβήσουν .

Ο κ. Καλλής άρχισε δουλειά στις 17 Μαρτίου και έχει λάβει καταθέσεις από 26 πρόσωπα.Οι πιο σημαντικές θεωρούνται αυτές του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα και της διοικητού της Κ.Τράπεζας Χρυστάλλας Γιωρκάτζη καθότι αυτή φέρεται να  είχε δηλώσει ενώπιον μελών του Δ.Σ. της κεντρικής Τράπεζας ότι ο κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου δωροδοκήθηκε από το δικηγορικό γραφείου Νεοκλέους.

από το