Στο τελικό στάδιο οι έρευνες για χρηματοδοτήσεις κομμάτων απο τη Focus

Στο τελικό τους στάδιο βρίσκονται οι έρευνες στο θέμα της διερεύνησης του ενδεχομένου χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων από ή μέσω της εταιρείας Focus Maritime Corporation, σημειώνει ο Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι “θα περατωθούν σύντομα”.ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ê.ÊËÇÑÉÄÇÓ ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÓÔÏ ÊÕÐÅ

“Από την τελευταία ενημέρωση την οποία είχα από τους ανακριτές την περασμένη εβδομάδα, προκύπτει ότι οι έρευνες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και είναι η διαβεβαίωση τους ότι θα περατωθούν σύντομα”, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Γενικός Εισαγγελεάς.

Προσθέτει πως “η διαβεβαίωση του Γενικού Εισαγγελέα είναι ότι το θέμα τούτο ούτε ξεχάστηκε, ούτε τοποθετήθηκε στο ράφι, πολύ δε λιγότερο δεν αποσιωπήθηκε, ενώ αντίθετα προχωρεί με την ταχύτητα που επιτρέπουν οι περιστάσεις”.

Ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει, ακόμη, ότι “η αστυνομική έρευνα συνεχίστηκε έκτοτε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, έχουν ληφθεί σωρεία καταθέσεων από εμπλεκόμενα φυσικά και νομικά πρόσωπα, παραλήφθηκαν πολυάριθμες καταστάσεις και στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών εμπλεκομένων εταιρειών και φυσικών προσώπων και εκδόθηκαν και εκτελέστηκαν διατάγματα αποκάλυψης λογαριασμών”.

Επίσης, συνεχίζει, “υποβλήθηκαν αιτήματα δικαστικής συνδρομής προς τις αρχές της Ελληνικής Δημοκρατίας, κάποια των οποίων ικανοποιήθηκαν και κάποια ακόμα εκκρεμούν”. ΄

Ο κ. Κληρίδης σημειώνει πως “όλο το ογκοδέστατο υλικό που έχει εξασφαλιστεί με καταθέσεις, καταστάσεις, λογαριασμούς, δικαιολογητικά κ.λπ., αξιολογείται από τους ανακριτές με τη βοήθεια και εμπειρογνωμόνων”.

Προσθέτει πως “πρέπει να αναφερθεί ότι οι διερευνώμενες διαδρομές χρημάτων αποδεικνύονται σε κάποιες περιπτώσεις να είναι δαιδαλώδεις με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να αποβαίνει χρονοβόρα και δυσχερής”.

Ο κ. Κληρίδης αναφέρει στη γραπτή του δήλωση πως “όταν διαπιστώθηκε από το Γενικό Εισαγγελέα ότι η διεξαχθείσα αστυνομική έρευνα η οποία έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης της ενδεχόμενης διάπραξης αδικημάτων που συνέτειναν στην κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ήταν ημιτελής ως προς το θέμα τούτο προφανώς επειδή δεν φαινόταν να συνδέεται με γενισιουργά ποινικά αδικήματα, ο Γενικός Εισαγγελέας διέταξε πάρα ταύτα όπως συνεχισθεί και περατωθεί μέχρι τέλους η διερεύνηση επειδή επρόκειτο περί ενός σοβαρού θέματος δημοσίου ενδιαφέροντος και με πιθανές παράπλευρες προεκτάσεις και επειδή ζητούσαν τη διερεύνηση και κόμματα τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί στο εν λόγω θέμα”.