Μειώθηκε στα €17,50 δις το κυπριακό ΑΕΠ το 2014

Πτωτικά κινήθηκε και  η πλειοψηφία των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Στα €17.506 εκατομμύρια σε τρέχουσες τιμές αγοράς μειώθηκε  το κυπριακό ΑΕΠ σε σύγκριση με €18.118,9 το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία.

Σε σταθερές τιμές 2005 (μεθοδολογία αλυσιδωτής σύνδεσης) το κυπριακό ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε €15.007,6 εκ. σε σύγκριση με €15.353,9 εκ. το 2013.KIPROS

Ο ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματικούς όρους περιορίστηκε στο -2,3% κατά το 2014, σε σύγκριση με -5,4% το 2013. Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ παρουσιάζει συνεχή υποχώρηση από το δεύτερο τρίμηνο του 2011, καταγράφοντας πτώση για 14 συνεχόμενα τρίμηνα.

Έτσι, το κυπριακό ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς υποχώρησε πίσω στα επίπεδα του 2007 πριν την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.

Πτωτικά κινήθηκε η πλειοψηφία των τομέων της οικονομικής δραστηριότητας.

Τη μεγαλύτερη μείωση (σταθερές τιμές αγοράς 2005) παρουσίασε για μια ακόμη χρονιά ο τομέας των κατασκευών, ο οποίος παρουσίασε μεγάλη υποχώρηση της τάξης του 22,4% (€467,8 εκατ. σε απόλυτους αριθμούς). Σημειώνεται ότι ο τομέας παρουσιάζει συνεχόμενη υποχώρηση από το 2009, ενώ το 2013 η υποχώρηση είχε κορυφωθεί στο 30,6%.

Η συνεισφορά του τομέα των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ανήλθε στα €956,8 δις υποχώρησε σε ποσοστό 10,2% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Το 2013 ο τομέας υποχώρησε κατά 9,4% σε ετήσια βάση.

Μεγάλη μείωση παρουσίασε ο τομέας των δραστηριοτήτων νοικοκυριών ως εργοδοτών, αφού υποχώρησε κατά 11%, καταγράφοντας μείωση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Ο τομέας της δημόσιας διοίκησης, άμυνας και υποχρεωτικής ασφάλισης υποχώρησε κατά 1,0% (€1,54 δις). Πρόκειται για το τρίτο συνεχόμενο έτος μείωσης από το 2012 έτος που άρχισε η περισυλλογή των δημοσίων δαπανών.

Μείωση 1,5% παρουσίασαν οι βιομηχανίες μεταποίησης, αντανακλώντας τη συνεχόμενη φθίνουσα πορεία του τομέα η οποία ξεκίνησε το 2009. Η συνεισφορά του τομέα το 2014 ανήλθε στα €729 εκατ.

Ο τομέας της γεωργίας και δασοκομίας υποχώρησε κατά 6,3% σε ετήσια βάση, σε σχέση με μείωση 1,0% το 2013, με την συνεισφορά του να υποχωρεί στα €290,7 εκατ.
Θετικοί ρυθμοί για χονδρικό και λιανικό εμπόριο ύστερα από τρία χρόνια
Ο τομέας του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και των επισκευών μηχανοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς συνεισφοράς στο ΑΕΠ, καταγράφοντας μικρή άνοδο, σε ποσοστό 0,6% ύστερα από τρία χρόνια συνεχόμενης πτώσης. Η συνεισφορά του τομέα ανήλθε στα €2,11 δις.

Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, η οποία ανήλθε στο 4% λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος, με την συνεισφορά στο ΑΕΠ να ανέρχεται στο €1,0 δις. Το 2013 η συνεισφορά του τομέα παρουσίασε ετήσια μείωση 1,0%
Μικρή αύξηση της τάξης του 0,3% παρουσίασε ο τομέας της Διαχείρισης ακίνητης περιουσίας, η συνεισφορά του οποίου ανήλθε στα €1,59 δις.

Τομέας ετήσια μεταβολή %
(σταθ. τιμές 2005) εκατ.€
(σταθ. τιμές 2005)
Γεωργία, δασοκομεία και αλιεία -6,3 290,7
Ορυχεία και Λατομεία 11,3 13,6
Μεταποιητικές βιομηχανίες 1,5 729,5
Ηλεκτρισμός, φ. αέριο, ατμός και κλιματισμός -0,1 200,9
Παρ. νερού, επεξ. λυμάτων, διαχ. αποβλήτων 0,6 106
Κατασκευές -22,4 467,8
Χον. % Λιαν. Εμπόριο, επισκευή οχημάτων 0,6 2.114,8
Μεταφορά και αποθήκευση -6,4 872,6
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης 4,0 1,002,1
Ενημέρωση και επικοινωνία 6,2 580,8
Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές υπηρεσίες -10,2 956,8
Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,3 1.594,6
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχ. δραστηριότ. 3,1 1.024,9
Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες -3,1 162,2
Δημ. Διοίκηση, Άμυνα, υποχρ. κοιν. ασφάλιση -1,0 1.546,6
Εκπαίδευση -0,1 890,1
Ανθρώπινη υγεία και κοινωνική μερίμνα 0,5 535,0
Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 0,8 188,9
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 0,2 230,9
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών -11,0 127,7