Οδηγίες για απόσυρση κανονισμών για υπηρεσιακά οχήματα αξιωματούχων, έδωσε ο Πρόεδρος

Απόσυρση των υπό αναφορά Κανονισμούς για τα υπηρεσιακά οχήματα imagewαξιωματούχων έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προς τον Υπουργό Οικονομικών για ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος.

Οπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου Μάριου Πελεκάνο, ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης σημειώνει ότι η απόφαση για κατάθεση των Κανονισμών για τα υπηρεσιακά οχήματα αξιωματούχων λήφθηκε στα πλαίσια συμφωνίας με τις συντεχνίες για σταδιακή επαναφορά των ωφελημάτων στο δημόσιο τομέα, και μετά από σχετικό αίτημα του συνδικαλιστικού οργάνου των Γενικών Διευθυντών.

Στο πλαίσιο λήψης της απόφασης, λήφθηκε υπόψη, ότι το πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος του συγκεκριμένου ωφελήματος θα ήταν περιορισμένο εφόσον δεν θα απαιτείτο η απόκτηση οποιουδήποτε οχήματος.

Σημειώνεται ότι, αναφέρει ο Εκπρόσωπος, «η πρόθεση για επαναφορά του συγκεκριμένου ωφελήματος έτυχε διαβούλευσης από το συνδικαλιστικό όργανο των Γενικών Διευθυντών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα».

Παρόλα αυτά, προσθέτει, «και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για εκμετάλλευση των συγκεκριμένων προνοιών των υπό αναφορά κανονισμών, καθώς και για ικανοποίηση του περί δικαίου αισθήματος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει δώσει οδηγίες στον Υπουργό Οικονομικών όπως αποσύρει τους υπό αναφορά Κανονισμούς».