Ανώτατο: Αντισυνταγματικός καθ’ ολοκληρία ο νόμος περί Δημόσιας Υπηρεσίας

Η Ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου ομόφωνα γνωμοδότησε σήμερα, imagewκατόπιν Αναφοράς του Προέδρου της Δημοκρατίας, ότι ο Νόμος που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά από Πρόταση Νόμου, με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) Νόμος του 2021» κρίνεται καθ’ ολοκληρία, ως αντισυνταγματικός, λόγω του ότι συνιστά ανεπίτρεπτη παρέμβαση της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ασκούμενη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου εκτελεστική εξουσία.

Σε ανακοίνωσή της, η Νομική Υπηρεσία αναφέρει ότι ειδικότερα το Ανώτατο Δικαστήριο συμφώνησε με τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι ο υπό αναφορά Νόμος, ο οποίος προνοεί ως προς το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας σε Σχέδιο Υπηρεσίας και καταργεί τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Προσόν της Ελληνικής Γλώσσας σε Σχέδια Υπηρεσίας Ορισμένων Θέσεων) Νόμο του 1999, βρίσκεται σε αντίθεση ή είναι ασύμφωνος προς τις διατάξεις των άρθρων 54 (α) και (δ) και 61 του Συντάγματος, καθώς και με την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

Συγκεκριμένα, προσθέτει ο υπό Αναφορά Νόμος, παραβιάζει τις διατάξεις που προνοούν ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την άσκηση της εκτελεστικής του εξουσίας, μεταξύ άλλων, έχει τη γενική διεύθυνση και τον έλεγχο της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας που συναρτάται άμεσα με τη σύνταξη ανάλογων Σχεδίων Υπηρεσίας, τη διεύθυνση της γενικής πολιτικής, καθώς και τον συντονισμό και την εποπτεία όλων των δημοσίων υπηρεσιών.

Παραβιάζει, επίσης, την Αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών, δεδομένου ότι η νομοθετική εξουσία, παρεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της εκτελεστικής εξουσίας, αφού αφαιρεί από την εκτελεστική εξουσία την αποκλειστική αρμοδιότητα να ασκεί τη γενική διεύθυνση και έλεγχο της διακυβέρνησης της Δημοκρατίας προς το σκοπό της επιτυχούς πραγμάτωσης του διοικητικού έργου.

Τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας εκπροσώπησε η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας Λαμπρινή Λάμπρου-Ουστά.