Συνεχίζεται στην Θεσμών η συζήτηση για τις σχέσεις Χρ. Γιωρκάτζη με δικηγόρους Βγενόπουλου

ÊÏÉÍÏÂÏÕËÅÕÔÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÈÅÓÌÙÍ - ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ ×ÑÕÓÔÁËËÁ ÃÉÙÑÊÁÔÆÇTις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την παραίτηση της Ειδικής Διαχειρίστριας της πρώην Λαϊκής Τράπεζας θα εξετάσει σήμερα αυτεπάγγελτα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.

Το θέμα θα συζητηθεί στις 9.00, ενώ στη συνέχεια η Επιτροπή είναι προγραμματισμένο να συνεχίσει τη συζήτηση επί του προσχεδίου της έκθεσής της για “τον κίνδυνο που ενδεχομένως να ελλοχεύει για την πορεία των ερευνών που αφορούν τα αίτια που οδήγησαν την κυπριακή οικονομία στη σημερινή κατάσταση, εξαιτίας της σχέσης της Διοικητού της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με τους νομικούς συμβούλους που ανέλαβαν την εκπροσώπηση προσώπων που πιθανό να εμπλέκονται στις υπό αναφορά έρευνες”.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Συλλούρης είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι «η παραίτηση της Διαχειρίστριας επιβεβαιώνει με τον πιο εμφαντικό τρόπο τις ανησυχίες μου αναφορικά με τον τρόπο που η Κεντρική Τράπεζα διαχειρίζεται, έστω και σήμερα, την όλη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος».

Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να εξεταστεί σε βάθος το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής, οι συμπεριφορές της Διοίκησης και όλων των αξιωματούχων της.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να παραστούν για το πρώτο θέμα η Διοικητής και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Αρχή Εξυγίανσης), η υπό παραίτηση Ειδική Διαχειρίστρια της πρώην Λαϊκής Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Καταθετών Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥ.ΚΑ.ΛΑ.) και εκπρόσωποι των δικηγορικών οίκων “Ανδρέας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ” και “Chrysses Demetriades & Co LLC”.