Το Δ.Σ. του EFSF αποφάσισε σήμερα την τετράμηνη παράταση για την Ελλάδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αποφάσισε σήμερα να τροποποιήσει την Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA), δηλαδή την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτική Διευκόλυνση κατά 4 μήνες. Αντί να λήγει, δηλαδή, στις 28 Φεβρουαρίου, θα λήξει στις 30 Ιουνίου για την Ελλάδα και την παράταση της διαθεσιμότητας των πόρων του Ταμείου προς τη χώρα για τέσσερις μήνες.CNA_Maf5f196f197f4acb8ccbc32ebce3d8d2

Βάσει της τροποποίησης αυτής, που θα υπογραφεί από τον διευθύνοντα σύμβουλο του EFSF, Klaus Regling, και τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών Γιάνη Βαρουφάκη, τα 1,8 δισ. ευρώ που είναι ακόμη διαθέσιμα με βάση την MFFA μπορούν να εκταμιευθούν στην Ελλάδα μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.

Η εκταμίευση της τελευταίας δόσης εξαρτάται από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος και από την ομόφωνη απόφαση του δ.σ. του EFSF.

Μέχρι στιγμής, το EFSF έχει εκταμιεύσει 141,8 δισ. ευρώ σε βοήθεια προς την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, επεκτείνεται επίσης ως τη 30η Ιουνίου η διαθεσιμότητα των 10,9 δισ. ευρώ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σε ομόλογα του EFSF.

Αυτά τα ομόλογα είχαν μεταφερθεί στο ΤΧΣ στο παρελθόν στο πλαίσιο της τρέχουσας ρύθμισης για την ανακεφαλαιοποίηση και εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών. Σύμφωνα με την τροποποιημένη MFFA, τα ομόλογα θα επιστρέψουν τώρα στο EFSF. Μπορούν να απελευθερωθούν στην Ελλάδα μόνο με αίτημα της ΕΚΤ/SSM. Η τροποποιημένη MFFA επαναδιατυπώνει ότι σκοπός αυτών των ομολόγων είναι να καλύπτει κόστη ανακεφαλαιοποίησης και εξυγίανσης των τραπεζών.

«Η σημερινή απόφαση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα, καθώς παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για να συνεχιστούν οι προσπάθειες μεταρρύθμισης στην Ελλάδα. Επίσης δίνει μια επιβεβαίωση ότι σημαντικό ποσό κεφαλαίων του EFSF παραμένει διαθέσιμο για την Ελλάδα για τέσσερις ακόμη μήνες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του EFSF, Klaus Regling.

Η ελληνική κυβέρνηση – συμπλήρωσε – “τώρα έχει την ευκαιρία να εργαστεί με τους εταίρους της για να βρει μια κατάλληλη συμφωνία για την περίοδο μετά από τις 30 Ιουνίου 2015. Αυτό θα οικοδομηθεί πάνω στη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στην Ελλάδα μέχρι στιγμής, χάρη στις τεράστιες προσπάθειες των Ελλήνων».

Επιπλέον, η μεταβίβαση των 1,8 δισ. ευρώ από τα κέρδη από το SMP της ΕΚΤ παραμένει διαθέσιμη για την Ελλάδα. Αυτά τα κεφάλαια είναι σε έναν λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ESM. οποιαδήποτε εκταμίευση εξαρτάται από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της έγκρισης από το Eurogroup.