Το ΕΤΕΚ στηρίζει σθεναρά του σχεδιασμούς για την εντός των τειχών Λευκωσία


Το ΕΤΕΚ επανέλαβε τη σθεναρή στήριξή του στους σχεδιασμούς που έγιναν imagewγια το Σχολείο της Φανερωμένης και για την αναγέννηση και αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας στον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, με τον οποίο συναντήθηκε την Πέμπτη 8 Απριλίου αντιπροσωπεία του Επιμελητηρίου, με επικεφαλής τον Πρόεδρό του, Κωνσταντίνο Κωνσταντή.

Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του επιμελητηρίου υπάρχουν λύσεις για ομαλή ένταξη των μαθητών και μαθητριών του Σχολείου Φανερωμένης σε άλλα σχολεία της περιοχής με ύψιστη ευαισθησία και σεβασμό στη φοίτηση των παιδιών και εκμηδενισμό οποιασδήποτε ταλαιπωρίας, είτε των παιδιών είτε των γονιών.

Στο δελτίο Τύπου προστίθεται ότι κατά τη συνάντηση ο Υπουργός παρουσίασε τους σχεδιασμούς που γίνονται και συζητήθηκε το θέμα της μεταστέγασης της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ιστορικό κτήριο του Σχολείου της Φανερωμένης στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, οι σχεδιασμοί για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών στην περιοχή και άλλα συναφή θέματα.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε η πρόθεση για πολεοδομικά και άλλα κίνητρα, όπως της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης ή απόκτηση μόνιμης στέγης για την εντός των τειχών πόλη, διατήρηση παραδοσιακών επαγγελμάτων για διαφύλαξη της ταυτότητας της περιοχής κ.λπ, τα οποία θα δράσουν συμπληρωματικά στην όλη προσπάθεια, συνεχίζει το ΕΤΕΚ.

Τέλος, επισημάνθηκε πως η όλη προσπάθεια πρέπει να συνοδεύεται με τη δυνατότητα ταχείας αδειοδότησης των εργασιών αποκατάστασης των κτηρίων και της λειτουργίας επιχειρήσεων εκ μέρους της τοπικής Αρχής, ώστε να μην υπάρξει ανατροπή σε προωθούμενες ενέργειες και να μην χαθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον, αναφέρεται τέλος.