Στο Ανώτατο Δικαστήριο οδηγείται η σύγκρουση Γ.Εισαγγελέα-Γ.Ελεγκτή

imagewΣτο Ανώτατο Δικαστήριο φαίνεται να οδηγείται η σύγκρουσή Γ.Εισαγγελέα- κυβέρνησης -Γενικού Ελεγκτή μετά τις αναφορές του Κυβερνητικού Εκπροσώπου ότι ο Οδυσσέας Ιωαννίδης εκτρέπεται για πολλοστή φορά και ότι η ανοχή του Προέδρου δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Σε σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος ανέφερε σήμερα μετά την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι για πολλοστή φορά, ο Γενικός Ελεγκτής εκτρέπεται, παραβιάζει διατάξεις του Συντάγματος, περιφρονεί και υποσκάπτει άλλους θεσμούς, και η εν γένει ανάρμοστη συμπεριφορά του πλήττει το κύρος, την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του θεσμού που κλήθηκε να υπηρετήσει,   σημειώνοντας πως «η ανοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης στον λαϊκισμό και την πολιτικοποίηση ενός ανεξάρτητου θεσμού δεν είναι πλέον δυνατόν να συνεχιστεί».

Αναφερόμενος στη χθεσινή δημοσιοποίηση έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή, ο κ. Κούσιος επισημαίνει πως η δημοσιοποιηθείσα `έκθεση` (η οποία στη γραπτή δήλωση του Εκπροσώπου τίθεται εντός εισαγωγικών) «κατά παράβαση των γνωματεύσεων του Γενικού Εισαγγελέα υπερβαίνει τις συνταγματικές του αρμοδιότητες, παρεμβαίνει ανεπίτρεπτα στην οιονεί δικαστική εξουσία της ανεξάρτητης ερευνητικής επιτροπής και αποπειράται να προκαταλάβει τα πορίσματα της, περιφρονώντας το ήθος και την ακεραιότητα των προσωπικοτήτων που την αποτελούν».

«Για λόγους εξόφθαλμης σκοπιμότητας, η `έκθεση` είναι αντίθετη με κάθε αρχή δικαίου, βασίζεται σε υποθέσεις και ανεπιβεβαίωτα στοιχεία και βρίθει ανακριβειών, διαστρεβλωτικών και αντιφατικών ισχυρισμών, και καταλήγει σε εσκεμμένως αυθαίρετα συμπεράσματα. Το χείριστο, καθ΄ υπέρβαση εξουσίας αποδίδει πιθανές εγκληματικές πράξεις ή προθέσεις στο Υπουργικό Συμβούλιο ή σε νυν και πρώην Υπουργούς», επισημαίνει ο κ. Κούσιος.

«Θέλω να καταστήσω σαφές πως η ανοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης στον λαϊκισμό και την πολιτικοποίηση ενός ανεξάρτητου θεσμού δεν είναι πλέον δυνατόν να συνεχιστεί», καταλήγει.

Απάντηση Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Στο Ανώτατο Δικαστήριο παραπέμπει η Ελεγκτική Υπηρεσία για επίλυση της διαφοράς, εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση των συνταγματικών της αρμοδιοτήτων.

Σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι «οι συνταγματικές αρμοδιότητες του Γενικού Ελεγκτή οριοθετούνται από το Σύνταγμα και αν υπάρχει αμφισβήτηση από άλλη αρχή ή όργανο στη Δημοκρατία ότι δεν περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ελέγχων και την έκδοση ή δημοσιοποίηση εκθέσεων επί των θεμάτων που πραγματεύεται η χθεσινή έκθεση, ή ότι οι αρμοδιότητες αυτές αναστέλλονται, ακυρώνονται ή ατονούν καθ’ ων χρόνο υφίσταται μία εκ του νόμου ορισμένη επιτροπή, το Ανώτατο Δικαστήριο είναι το συνταγματικά καθοριζόμενο όργανο για επίλυση της διαφοράς».

«Όπως ρητά καταγράφεται στην έκθεση, με δεδομένη την πρόσβαση μας σε αξιόπιστα στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Εφόρου Εταιρειών, του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, και στο μητρώο του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, κατέστη δυνατό να διενεργήσουμε έλεγχο και να εξαγάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό ήταν δυνατό επειδή οι πολιτογραφήσεις αφορούσαν τη συγκεκριμένη κατηγορία προσώπων που πολιτογραφήθηκαν ως διευθυντικά στελέχη εταιρειών» συμπληρώνεται.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, η έκθεση μίλα αφ’ εαυτής και δεν χρειάζεται εκ νέου σημείωση των σοβαρότατων θεμάτων που εγείρονται σε αυτήν.  «Ως Υπηρεσία θεωρούμε ως συνταγματική υποχρέωση, και όχι απλώς δικαίωμα μας, να ασκούμε τις καθοριζόμενες εξουσίες και αρμοδιότητες μας. Τούτο θα συνεχίσουμε να πράττουμε» καταλήγει η ανακοίνωση.