Διάταγμα Υπ.Υγείας:Πλαφόν στις τιμές για τεστ, αντισηπτικά, μάσκες και θερμόμετρα

imagewΗ ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 75 ευρώ από 85 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση, από την 21η  Αυγούστου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., εξαιρουμένων των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από το κράτος, αναφέρει Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Κωνσταντίνου Ιωάννου.

Επίσης καθορίζεται κατώτατη και ανώτατη τιμή πώλησης για απλές χειρουργικές μάσκες και θερμόμετρα μασχάλης και η ισχύς του μέτρου για υποχρεωτική χρήση μάσκας από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 6 ετών και άνω, σε εσωτερικούς χώρους όπου υπάρχει μαζική συνάθροιση πολιτών, επεκτείνεται. (Επεκτείνεται η χρήση μάσκας, αίρονται τα έκτακτα μέτρα στη Λεμεσό, πλαφόν χρέωσης τεστ, με Διάταγμα Υπ. Υγείας).

Συγκεκριμένα η χονδρική τιμή πώλησης ανά τεμάχιο για απλή χειρουργική μάσκα καθορίζεται στα 0,62 σεντ του ευρώ και στα 31 ευρώ ανά 50 τεμάχια και αντίστοιχα στη λιανική στα 0,70 σεντ του ευρώ ανά τεμάχιο και 35 ευρώ τα 50 τεμάχια.

Το θερμόμετρο μασχάλης, χονδρικά μπορεί να πωλείται από 7,00 έως 8,00 ευρώ και λιανικά από 11,00 έως 15,00 ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικά το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο οποίο καταγράφονται και οι ανώτατες τιμές πώλησης στη χονδρική και λιανική αγορά για μεγάλο αριθμό από αντισηπτικά σκευάσματα.

Κεφ. 260.
32(Ι) του 2003
31(I) του 2020
72(Ι) του 2020.
Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:
Συνοπτικός
τίτλος.
1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 38) του 2020.
2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID – 19), Διατάγματα (Αρ. 1) έως (Αρ. 37) του 2020, και χωρίς επηρεασμό όσων εκ των Κανονισμών εκείνων συνεχίζουν να ισχύουν, και

Επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες τοπικές περιοχές με τον Κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260, τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου, εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

2.1 Ο Κανονισμός 2.4 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 36), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2.1 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 37) διαγράφεται και καταργείται, με ισχύ από τη     01.00 π.μ. της 21ης Αυγούστου 2020.
2.2  Ο Κανονισμός 2.7 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 22), διαγράφεται και καταργείται.
2.3  Χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού 2.8 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 28), καθίσταται υποχρεωτική η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου από όλους όσους διακινούνται εντός εσωτερικών χώρων, στους οποίους υπάρχει αυξημένη συνάθροιση κοινού, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.
2.4 Ο ανώτατος αριθμός επιβατών που δύνανται να μεταφέρουν όλα τα λεωφορεία τακτικών επιβατών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα μέσα δημόσιων μεταφορών και/ή ιδιωτικών μεταφορών, σε συνάρτηση με τη χωρητικότητά τους, καθορίζεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.
2.5  Ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης καθορίζεται η τιμή, η οποία σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος:

Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης *
(συμπ. ΦΠΑ)
Ανώτατη
Λιανική Τιμή Πώλησης
(συμπ. ΦΠΑ)
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
Abyss Discinfectand Gel 100ml 2,62 3,55
Abyss Discinfectand Liquid 100ml 3,57 4,85
Activel Gel 80ml 2,21 2,95
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 250ml 2,38 3,20
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 300ml 2,82 3,50
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 350ml 3,27 4,45
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 1L 7,14 9,65
Aseptin 60ml Spray 5,88 8,05
Aseptin 300ml Spray 11,45 15,70
Aseptin 1L Spray (με αντλία) 21,42 28,90
Aseptin 1L Spray (χωρίς αντλία) 17,85 24,10
Bienclair – Αντισηπτικό Spray 100ml 3,07 3,70
Bienclair – Αντισηπτικό Spray 500ml 6,40 7,75
Biofresh Deep Cleansing Hand Gel 50ml 2,60 3,65
Champion Antiseptic Hand Gel 300ml 4,46 6,00
Champion Antiseptic Hand Gel 1L 8,33 11,25
Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 135ml 2,38 3,50
Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 500ml 5,95 8,00
Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 500ml 6,55 8,85
Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 1L 11,90 16,00
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 50ml 1,35 2,10
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 100ml 2,38 3,40
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 500ml 5,35 7,00
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 100ml 2,38 3,40
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 500ml 5,35 7,00
Cuticura Hand Gel – Floral 50ml 1,43 1,90
Cuticura Hand Gel – Mint 50ml 1,43 1,90
Cuticura Hand Gel – Mint 100ml 2,20 2,90
Cuticura Hand Gel – Mint 250ml 3,56 4,75
Dalon Alcohol Hand Gel 100ml 2,20 3,20
De Costa Antiseptic Gel 80ml 1,55 2,30
De Costa Antiseptic Gel 250ml (χωρίς αντλία) 3,00 4,50
De Costa Antiseptic Gel 250ml (με αντλία) 3,60 5,25
De Costa Antiseptic Gel 500ml (με αντλία) 5,40 7,95
De Costa Antiseptic Gel 1L 8,93 12,50
De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 75ml 2,40 3,55
De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 300ml 3,75 5,55
De Costa Ethyl Alcohol 96% Spray 75ml 3,05 4,50
De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 300ml 4,70 6,95
De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 300ml 2,70 4,00
De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 1L 11,31 15,85
De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 1L 9,52 13,35
Desderman Pure Gel 100ml 5,69 7,80
Desderman Pure Gel 500ml 8,15 11,15
Desderman Pure Gel 1L 13,92 19,05
Desderman Pure Liquid 100ml 5,69 7,80
Desderman Pure Liquid 500ml 7,97 10,95
Desderman Pure Liquid 1L 11,54 15,80
Dettol Hand Sanitizer Gel 50ml 2,78 3,75
Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2,38 3,20
Fami Sanitizing Hand Gel, 1L 8,33 11,25
Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 120ml 3,03 3,80
Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 500ml 6,00 7,50
Just Rite Hand Gel (pump) 100ml 2,07 2,60
Just Rite Hand Gel (pump) 500ml 3,99 5,70
Just Rite Hand Sanit Gel 50ml 0,84 1,20
Just Rite Hand Sanit Gel 120ml 2,24 2,80
Just Rite Hand Sanit Gel 250ml 4,17 5,20
Kessler 85ml 2,38 3,30
Kessler 500ml 5,47 7,50
Kessler 1L 10,71 14,45
Medseptox Spray 100ml 6,66 9,00
Mister Brewer, denaturate alcohol (spray) 300ml 3,93 5,50
Mister Brewer, denaturate alcohol 350ml 3,99 5,50
Octiset 50ml 5,84 8,00
Octiset 250ml 11,45 15,45
Octiset 1L 19,43 26,25
Prime Solutions Hand Gel 100ml 3,33 4,50
Primo Antiseptic D40 60ml 2,38 3,30
Primo Antiseptic D40 250ml 4,76 6,55
Primo Antiseptic D40 500ml 7,14 8,95
Proseptic Spray 60ml 3,67 5,05
Proseptic Gel 200ml 5,00 6,96
Proseptic Gel 500ml 10,71 14,70
Reval plus 30ml 2,14 3,00
Reval plus with case 30ml 3,07 4,15
Reval plus natural  100ml 4,14 5,80
Reval plus natural 500ml 6,43 8,70
Reval plus Spray 1L 7,00 9,45
Rona Ross Antiseptic Gel 70ml 3,28 4,50
Rona Ross Antiseptic Gel 160ml 6,21 8,50
Sani Antiseptic Hand Sanitizer 300ml 3,57 5,00
Sani Antiseptic Hand Sanitizer 500ml 5,35 7,15
Sani Hand Gel 70% 500ml 5,35 7,15
Sani Hand Gel 72 300ml 4,46 5,95
Sani Hand Gel 72 500ml 8,33 10,95
Septtol Antibacterial Hand Gel 300ml 3,80 5,20
Sibon Hand Gel 70% 120ml 3,57 4,65
Sibon Hand Gel 70% 500ml 7,74 10,05
Silky Ethyl Alcohol 96% 75ml 3,57 4,65
Silky Hand Gel 70% 150ml 3,93 5,10
Silky Hand Gel 70% 300ml 5,95 7,80
Silky Hand Gel 70% 1L 9,52 12,40
SP Anticeptic Spray 70ml 5,87 7,90
Super Clean Spray 50ml 3,45 4,65
Super Clean Gel 100ml 2,86 3,85
Super Clean Gel 300ml 5,95 8,05
Super Clean Gel 500ml 7,38 9,95
Super Clean Gel 1L 13,09 17,65
Topline Hand Sanitizer Gel 300ml 4,58 6,00
Topline Hand Sanitizer Gel 500ml 5,36 7,20
Topline Hand Sanitizer Gel 1L 6,55 9,15
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 60ml 1,79 2,50
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 85ml 2,38 3,30
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 100ml 2,80 3,80
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 135ml 3,57 4,90
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 150ml 4,34 5,60
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 500ml 7,14 9,85
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 600ml 8,33 11,50
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 1L 13,09 18,00
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Liquid 1L 14,28 18,50
ΜΑΣΚΕΣ
Απλές Μάσκες  Χειρουργικές 0,62 το τεμάχιο

(31,00 / 50 τεμάχια)

0,70 το τεμάχιο

(35,00 / 50 τεμάχια)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
Θερμόμετρο μασχάλης Από 7,00 έως 8,00 Από 11,00 έως 15,00

* Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές.

2.6   Η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID-19, καθορίζεται στα 75 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), ανά εξέταση, από την 21η  Αυγούστου 2020 και ώρα 06.00 π.μ., εξαιρουμένων των ήδη υφιστάμενων συμβολαίων που έχουν συναφθεί από το Κράτος.
 3. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.