Ο οίκος Moody`s υποβάθμισε πέντε ελληνικές τράπεζες

Ο οίκος αξιολόγησης Moody`s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα και τις μακροπρόθεσμες καταθέσεις πέντε ελληνικών τραπεζών.MOODY'S

Συγκεκριμένα υποβάθμισε στην Τράπεζα Πειραιώς στο Caa2 από Caa1, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο Caa2 από Caa1), την Alpha Bank στo Caa2 από Caa1), την Eurobank Εργασίας στο Caa3 από Caa2) και την Τράπεζα Αττικής Attica Bank στο Caa3 από Caa2).

Όλες οι αξιολογήσεις τοποθετήθηκαν υπό αναθεώρηση για περαιτέρω υποβάθμιση. Οι δράσεις αξιολόγησης ακολούθησαν την απόφαση του Moody`s να θέσει την αξιολόγηση της Ελλάδας που τώρα βρίσκεται στο Caa1 σε τροχιά υποβάθμισης, στις 6 Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει ο οίκος, η υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών καθοδηγείται από την μειωμένη πιθανότητα στήριξής τους, δεδομένης της αυξημένης αβεβαιότητας για την ικανότητα της κυβέρνησης να έρθει σε συμφωνία με τους επίσημους πιστωτές της σε εύλογο χρόνο για να καλύψει τις δικές της ανάγκες σε ρευστότητα και χρηματοδότηση, καθώς και την πιθανή μείωση της ικανότητας του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να στηρίξει τις τράπεζες σε περίπτωση ανάγκης.

Όπως αναφέρεται, η αναθεώρηση της αξιολόγησης θα λαμβάνει υπόψη τις πιέσεις χρηματοδότησης και ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Επιπλέον, η αναθεώρηση θα αξιολογήσει την άμεση έκθεση των τραπεζών στην ελληνική οικονομία και τον αντίκτυπο του εξασθενισμένου περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται στην φερεγγυότητα τους και στην ποιότητα του ενεργητικού τους.