Νέο διάταγμα Υπ.Υγείας για μερική άρση των περιοριστικών μέτρων

imagewO Υπουργός Υγείας εξέδωσε σήμερα το τελικό του διάταγμα με αριθμό 23, το οποίο τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με το νέο διάταγμα,  Κανονισμός  2.7  του  Διατάγματος (Αρ. 20) , όπως έχει τροποποιηθεί από τον Κανονισμό 2.2 του Διατάγματος (Αρ. 22) του 2020 καταργείται.

Κατ΄ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται, δυνάμει του Κανονισμού 2.1 του Διατάγματος (Αρ. 20), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 2.1 του Διατάγματος (Αρ. 22) του 2020:

(α) Επιτρέπεται η προπόνηση, σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, των ακόλουθων προσώπων:
i) Αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στους Σχεδιασμούς Υψηλής Επίδοσης και Ταλέντων του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού,
ii) αθλητών και αθλητριών της Παραολυμπιακής Ομάδας που διεκδικούν πρόκριση με βάση τον κατάλογο της Παραολυμπιακής Επιτροπής,
iii) αθλητών και αθλητριών μελών των Εθνικών Ομάδων Στίβου στις κατηγορίες Εφήβων/ Νεανίδων,  Ανδρών/ Γυναικών, Εθνικής  Ενόπλων, και
iv) τελειόφοιτων μαθητών Λυκείου, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για τις σχολές Φυσικής Αγωγής και έχουν επιλέξει το μάθημα Παγκυπρίων Εξετάσεων «Πρακτική Δοκιμασία», προκειμένου να προετοιμασθούν για την εξέταση:

Νοείται ότι, τα πιο πάνω πρόσωπα προπονούνται, σε εγκαταστάσεις τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα πέντε άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή, ανά κατηγορία αγωνισμάτων (π.χ. ρίψεις, δρόμοι κλπ)∙

(β)  επιτρέπεται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες υποδεικνύει ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,  η προπόνηση αθλητών και αθλητριών υψηλής επίδοσης, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον Κατάλογο της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και στον Σχεδιασμό Υψηλής Επίδοσης του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, χωρίς όμως να γίνεται χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και άλλων παρεμφερών υποδομών, νοουμένου ότι οι μετέχοντες στην προπόνηση δεν υπερβαίνουν τα δυο άτομα, περιλαμβανομένου και του προπονητή∙ και

(γ)   επιτρέπονται, μέχρι τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 05.59 π.μ., σε ανοικτές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τις ομάδες των Ποδοσφαιρικών Σωματείων που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας, οι ατομικές προπονήσεις  των ποδοσφαιριστών τους, σε μικρές ομάδες, με μέγιστο αριθμό τα 8 άτομα, περιλαμβανομένου του προπονητή, γυμναστή και φυσιοθεραπευτή, χωρίς να γίνεται χρήση των αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσής τους.

Ο Κανονισμός 2.11 του Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, διαγράφεται και αντικαθίσταται από τον ακόλουθο νέο Κανονισμό 2.11:

«Επιτρέπονται από τη 18η Μαΐου 2020 και ώρα 06.00 π.μ. οι προπονήσεις σε ανοικτές  υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις για ομαδικά αθλήματα, μόνο για ομάδες ή/και σωματεία που συμμετέχουν σε επαγγελματικά πρωταθλήματα Α΄ Κατηγορίας, νοουμένου ότι  τηρούνται όλα τα μέτρα ασφάλειας και υγείας, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας  και τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, με σκοπό τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της ατομικής τεχνικής και της ενδυνάμωσης των αθλητών και νοουμένου ότι δεν γίνεται  χρήση αποδυτηρίων και/ή γυμναστηρίων και/ή οποιωνδήποτε άλλων κλειστών αθλητικών και παρεμφερών υποδομών.».

Επιτρέπεται η διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων και/ή συνεδριάσεων Κρατικών Αρχών και/ή συνεδριάσεων Αρχών και/ή Yπηρεσιών και/ή Οργάνων και/ή Σωμάτων, τα οποία προνοούνται από το Σύνταγμα, σε χώρους για τους οποίους  εξασφαλίζεται σχετική  άδεια  από το Υπουργείο Υγείας, νοουμένου  ότι τηρούνται οι κατευθυντήριες οδηγίες ασφάλειας και υγείας, οι οποίες εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Ο Κανονισμός 2.9 του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 20) του 2020, τροποποιείται με την ένθεση, μετά τη φράση σε παρένθεση και του σημείου του κόμματος «(ατομική άθληση),» της ακόλουθης φράσης και του σημείου του κόμματος, «άσκησης κυνηγετικών σκύλων και γεωργικής ασχολίας,».

Επιπρόσθετα των προνοιών του Κανονισμού 2(α) του Διατάγματος (Αρ. 12), του Κανονισμού 2(γ) του Διατάγματος (Αρ. 13) όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 2(γ) του Διατάγματος (Αρ. 16),  του Κανονισμού 2(ο) του Διατάγματος (Αρ. 14), όπως τροποποιήθηκε από τους Κανονισμούς 2(ζ) και 2(η) του Διατάγματος (Αρ. 15), του Κανονισμού 2(α) του Διατάγματος (Αρ. 19), όπως αντικαταστάθηκε από τον Κανονισμό 2.25 του Διατάγματος (Αρ. 20), επιτρέπεται η μεταφορά στη Δημοκρατία ασθενών που έλαβαν θεραπεία σε εγκεκριμένο ιδιωτικό ή δημόσιο νοσηλευτήριο/ιατρικό κέντρο στη Δημοκρατία, την οποία ενδείκνυται όπως συνεχίσουν, με πτήσεις που, κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα εν λόγω Διατάγματα.

Επιτρέπεται η επιβίβαση και μεταφορά προσώπων σε τοπικές πτήσεις, οι οποίες κατ΄ εξαίρεση επιτρέπονται, από την 00.00 π.μ. ώρα Κύπρου της 15ης Μαΐου 2020, σύμφωνα με τα περί Πολιτικής Αεροπορίας Διατάγματα του 2020 έως (Αρ. 5) του 2020, ως εκάστοτε τροποποιούνται, υπό τους ακόλουθους όρους:

(α)  Για τις τεχνικές πτήσεις σε multi-crew αεροσκάφη, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι τρεις, δηλαδή διμελές ιπτάμενο πλήρωμα και ένας μηχανικός αεροσκαφών∙

(β)  για τις τεχνικές πτήσεις σε single crew αεροσκάφη, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι δύο, δηλαδή ενός πιλότου και ενός μηχανικού∙

(γ) για τις εκπαιδευτικές πτήσεις, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων είναι δύο, δηλαδή ενός εκπαιδευτή και ενός μαθητή∙

(δ)  οι εκπαιδευτικές πτήσεις διεξάγονται ρυθμισμένα (καθορισμένος αριθμός πτήσεων την ώρα), κάτι το οποίο αναθεωρείται σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, στη βάση προγράμματος που εκδίδεται από το Γραφείο Κινήσεων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας του αεροδρομίου Λάρνακας, το οποίο κοινοποιείται στις εκπαιδευτικές σχολές∙

(ε) η χρήση προστατευτικής μάσκας και γαντιών είναι υποχρεωτική, καθ΄ όλη τη διάρκεια των τοπικών πτήσεων∙

(στ) η απολύμανση του αεροσκάφους (disinfection) είναι υποχρεωτική, πριν από την κάθε τοπική πτήση.

Καθορίζεται ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης, η τιμή που σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος, η οποία τίθεται σε ισχύ από 00.01π.μ της 18ης Μαΐου 2020 και λήγει  τα μεσάνυχτα της 30ής Ιουνίου 2020:

 

Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης *
(συμπ. ΦΠΑ)
Ανώτατη
Λιανική Τιμή Πώλησης
(συμπ. ΦΠΑ)
ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ
Abyss Discinfectand Gel 100ml 2,62 3,55
Abyss Discinfectand Liquid 100ml 3,57 4,85
Activel Gel 80ml 2,21 2,95
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 250ml 2,38 3,20
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 300ml 2,82 3,50
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 350ml 3,27 4,45
Ane Medic – Αντισηπτικό Gel 1L 7,14 9,65
Aseptin 60ml Spray 5,88 8,05
Aseptin 300ml Spray 11,45 15,70
Aseptin 1L Spray (με αντλία) 21,42 28,90
Aseptin 1L Spray (χωρίς αντλία) 17,85 24,10
Bienclair – Αντισηπτικό Spray 100ml 3,07 3,70
Bienclair – Αντισηπτικό Spray 500ml 6,40 7,75
Biofresh Deep Cleansing Hand Gel 50ml 2,60 3,65
Champion Antiseptic Hand Gel 300ml 4,46 6,00
Champion Antiseptic Hand Gel 1L 8,33 11,25
Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 135ml 2,38 3,50
Chem-Ist Antibacterial Hand Gel 500ml 5,95 8,00
Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 500ml 6,55 8,85
Chem-Ist Antibacterial Hand Sterilizer 1L 11,90 16,00
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 50ml 1,35 2,10
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 100ml 2,38 3,40
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel 500ml 5,35 7,00
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 100ml 2,38 3,40
Conal Antibacterial Hand Sanitizer Spray 500ml 5,35 7,00
Cuticura Hand Gel – Floral 50ml 1,43 1,90
Cuticura Hand Gel – Mint 50ml 1,43 1,90
Cuticura Hand Gel – Mint 100ml 2,20 2,90
Cuticura Hand Gel – Mint 250ml 3,56 4,75
Dalon Alcohol Hand Gel 100ml 2,20 3,20
De Costa Antiseptic Gel 80ml 1,55 2,30
De Costa Antiseptic Gel 250ml (χωρίς αντλία) 3,00 4,50
De Costa Antiseptic Gel 250ml (με αντλία) 3,60 5,25
De Costa Antiseptic Gel 500ml (με αντλία) 5,40 7,95
De Costa Antiseptic Gel 1L 8,93 12,50
De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 75ml 2,40 3,55
De Costa Ethyl Alcohol 70% Spray 300ml 3,75 5,55
De Costa Ethyl Alcohol 96% Spray 75ml 3,05 4,50
De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 300ml 4,70 6,95
De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 300ml 2,70 4,00
De Costa Ethyl Alcohol 96% (με αντλία) 1L 11,31 15,85
De Costa Ethyl Alcohol 96% (χωρίς αντλία) 1L 9,52 13,35
Desderman Pure Gel 100ml 5,69 7,80
Desderman Pure Gel 500ml 8,15 11,15
Desderman Pure Gel 1L 13,92 19,05
Desderman Pure Liquid 100ml 5,69 7,80
Desderman Pure Liquid 500ml 7,97 10,95
Desderman Pure Liquid 1L 11,54 15,80
Dettol Hand Sanitizer Gel 50ml 2,78 3,75
Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2,38 3,20
Fami Sanitizing Hand Gel, 1L 8,33 11,25
Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 120ml 3,03 3,80
Greco Drug Ethyl Alcohol 70% 500ml 6,00 7,50
Just Rite Hand Gel (pump) 100ml 2,07 2,60
Just Rite Hand Gel (pump) 500ml 3,99 5,70
Just Rite Hand Sanit Gel 50ml 0,84 1,20
Just Rite Hand Sanit Gel 120ml 2,24 2,80
Just Rite Hand Sanit Gel 250ml 4,17 5,20
Kessler 85ml 2,38 3,30
Kessler 500ml 5,47 7,50
Kessler 1L 10,71 14,45
Medseptox Spray 100ml 6,66 9,00
Mister Brewer, denaturate alcohol (spray) 300ml 3,93 5,50
Mister Brewer, denaturate alcohol 350ml 3,99 5,50
Octiset 50ml 5,84 8,00
Octiset 250ml 11,45 15,45
Octiset 1L 19,43 26,25
Prime Solutions Hand Gel 100ml 3,33 4,50
Primo Antiseptic D40 60ml 2,38 3,30
Primo Antiseptic D40 250ml 4,76 6,55
Primo Antiseptic D40 500ml 7,14 8,95
Proseptic Spray 60ml 3,67 5,05
Proseptic Gel 200ml 5,00 6,96
Proseptic Gel 500ml 10,71 14,70
Reval plus 30ml 2,14 3,00
Reval plus with case 30ml 3,07 4,15
Reval plus natural  100ml 4,14 5,80
Reval plus natural 500ml 6,43 8,70
Reval plus Spray 1L 7,00 9,45
Rona Ross Antiseptic Gel 70ml 3,28 4,50
Rona Ross Antiseptic Gel 160ml 6,21 8,50
Sani Antiseptic Hand Sanitizer 300ml 3,57 5,00
Sani Antiseptic Hand Sanitizer 500ml 5,35 7,15
Sani Hand Gel 70% 500ml 5,35 7,15
Sani Hand Gel 72 300ml 4,46 5,95
Sani Hand Gel 72 500ml 8,33 10,95
Septtol Antibacterial Hand Gel 300ml 3,80 5,20
Sibon Hand Gel 70% 120ml 3,57 4,65
Sibon Hand Gel 70% 500ml 7,74 10,05
Silky Ethyl Alcohol 96% 75ml 3,57 4,65
Silky Hand Gel 70% 150ml 3,93 5,10
Silky Hand Gel 70% 300ml 5,95 7,80
Silky Hand Gel 70% 1L 9,52 12,40
SP Anticeptic Spray 70ml 5,87 7,90
Super Clean Spray 50ml 3,45 4,65
Super Clean Gel 100ml 2,86 3,85
Super Clean Gel 300ml 5,95 8,05
Super Clean Gel 500ml 7,38 9,95
Super Clean Gel 1L 13,09 17,65
Topline Hand Sanitizer Gel 300ml 4,58 6,00
Topline Hand Sanitizer Gel 500ml 5,36 7,20
Topline Hand Sanitizer Gel 1L 6,55 9,15
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 60ml 1,79 2,50
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 85ml 2,38 3,30
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 100ml 2,80 3,80
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 135ml 3,57 4,90
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 150ml 4,34 5,60
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 500ml 7,14 9,85
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 600ml 8,33 11,50
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Gel 1L 13,09 18,00
Total Care/ PK Eleven/ Silk/ ACD – Liquid 1L 14,28 18,50
ΜΑΣΚΕΣ
Απλές Μάσκες  Χειρουργικές 0,62 το τεμάχιο

(31,00 / 50 τεμάχια)

0,70 το τεμάχιο

(35,00 / 50 τεμάχια)

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ
Θερμόμετρο μασχάλης Από 7,00 έως 8,00 Από 11,00 έως 15,00

 

*  Οι ανώτατες χονδρικές τιμές πώλησης αναφέρονται σε παραγωγούς, εισαγωγείς και αντιπροσώπους και δεν ισχύουν για ενδιάμεσους – μεταπωλητές.