Κατά 15,8% μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου την περίοδο 2008 – 2013

Κατά 15,8% μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου την περίοδο 2008 – 2013 υποδεικνύει το Υπουργείο Οικονομικών σε συνάρτηση με πρόσφατες αναφορές σχετικά με το κατά κεφαλήν εισόδημα της Κύπρου και τη σύγκρισή του με άλλες χώρες.ccb2990e55b172143ae8a93544e411ac

Το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει ότι σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για τους Εθνικούς Λογαριασμούς (http://ec.europa.eu/eurostat), το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου σε όρους αγοραστικής δύναμης το 2013 ανήλθε στα €23.600, που αντιστοιχεί στο 89% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 (ΕΕ28) και στο 83% του μέσου όρου της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στην Ελλάδα, το 2013 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης ανήλθε στα €19.300, ή στο 73% του μέσου όρου της ΕΕ28 και στο 67% της Ευρωζώνης.

Σε πραγματικούς όρους, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Κύπρου μειώθηκε αθροιστικά κατά 15,8% κατά την περίοδο 2008-2013, υποδεικνύοντας ότι αυτή ήταν και η δεύτερη πιο μεγάλη μείωση στο πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, μετά την Ελλάδα που σημείωσε μείωση 28,9% την ίδια περίοδο. Σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη που πέρασαν από τη διαδικασία μακροοικονομικού προγράμματος, την περίοδο 2008-2013 στην Πορτογαλία το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους μειώθηκε αθροιστικά κατά 6,5%, ενώ στην Ιρλανδία κατά 11%.
Στην ανακοίνωση του το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει επίσης ότι από το 2ο τρίμηνο του 2013, η κυπριακή οικονομία καταγράφει τάσεις ανάκαμψης.