Παράνομη και παράτυπη η διαδικασία εκκαθάρισης των Κ. Αερογραμμών

Ανάλαβαν χθες οι εκκαθαριστές που διόρισε η κυβέρνηση

Στα χέρια των προτεινόμενων από την κυβέρνηση εκκαθαριστών Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley πέρασαν πλέον οι Κυπριακές Αερογραμμές, μετά τη θυελλώδη πραγματοποίηση των δύο διαδοχικών συνελεύσεων των μετόχων και των πιστωτών της εταιρείας στο Συνεδριακό Κέντρο ‘Φιλοξενία’ στη Λευκωσία την Παρασκευή.ÊÁÈÇËÙÌÅÍÁ ÔÁ ÁÅÑÏÐËÁÍÁ ÔÙÍ ÊÕÐÑÉÁÊÙÍ ÁÅÑÏÃÑÁÌÌÙÍ

Οι συνελεύσεις πραγματοποιήθηκαν υπό τις έντονες διαμαρτυρίες μετόχων, πιστωτών και εργαζομένων της εταιρείας επί της διαδικασίας, κάνοντας λόγο για “παράνομη” και παράτυπη” διαδικασία, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση παρθεί “θα είναι άκυρη”.
Αμφισβήτησαν, επίσης, το ότι η Κυβέρνηση είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής, ενώ εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για το ότι  η κατάσταση των Υποθέσεων της Εταιρείας (Statement of Affairs) που δόθηκε στους μετόχους και στους πιστωτές, δεν περιελάμβανε, όπως ανέφεραν, τον κατάλογο των πιστωτών με ονόματα και διευθύνσεις και δεν καταγράφονταν όλες οι απαιτήσεις. Κατήγγειλαν ακόμη το γεγονός ότι η κατάσταση, όπως υποστήριξαν, δεν έφερε την υπογραφή του Προέδρου της Εταιρείας. Σε κάποια στιγμή μάλιστα  αποχώρησαν από την αίθουσα.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας Πόλυς Πολυβίου είπε ότι “με βάση τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με το 93% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου και ο μεγαλύτερος πιστωτής με 56%”.

“Η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας υπέδειξε τους κ.κ. Αυγουστίνο Παπαθωμά και David Dunckley ως εκκαθαριστές. Η εταιρεία σήμερα έχει τεθεί σε εκούσια εκκαθάριση. Το πρώτο μέλημα των εκκαθαριστών είναι να υπολογίσουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, να προβούν σε επαλήθευση των διαφόρων οφειλών, κυρίως προς τους εργαζομένους, και να προχωρήσουν στις ενέργειες που προβλέπει ο νόμος”, πρόσθεσε.

Κατά τις συνελεύσεις, διορίστηκε επίσης η Επιτροπή Επιθεώρησης η οποία αποτελείται, όπως ανέφερε ο κ. Πολυβίου, “ από πέντε πρόσωπα, τρεις από το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα από το Τμήμα της Γενικής Λογίστριας και δύο εκπροσώπους των εργαζομένων και είναι μέλη των συντεχνιών”.

“Η Επιτροπή αυτή”, σύμφωνα με τον ίδιο, “θα επιβλέπει τις εργασίες των δύο εκκαθαριστών, πάντα υπό την επίβλεψη του του Έφορου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Σπύρου Κόκκινου” ο οποίος ήταν παρών και στις δύο συνελεύσεις.

Ο κ. Πολυβίου είπε ότι “σε περίπτωση που κριθεί ότι κάποια πράξη της Κυβέρνησης είναι παράνομη, εγώ είμαι ο πρώτος που θα συμβουλέψω τον εκκαθαριστή να κινηθεί εναντίον της Κυβέρνησης”.

“Στο παρελθόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ορισμένοι κυβερνώντες ήσαν αμελείς. Η αμέλεια δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο μιας πολιτικής παράταξης και σε περίπτωση που διαπιστωθούν αμέλειες νομικά επιλήψιμες, ο εκκαθαριστής έχει το δικαίωμα – και λέω την υποχρέωση- να κινηθεί εναντίον της Κυβέρνησης”, είπε ο κ. Πολυβίου.

Σε διαφορετική περίπτωση, εξήγησε, “οι μέτοχοι ή πιστωτές έχουν το δικαίωμα να κινηθούν εναντίον του του εκκαθαριστή”.

Σε παρέμβαση του υπό την προσωπική του ιδιότητα, ο κ. Κόκκινος είπε ότι “δεκάδες φορές έχουμε κινηθεί εναντίον της Κυβέρνησης για να εισπράξουμε ποσά που ανήκουν είτε σε εταιρεία που βρισκόταν σε εκκαθάριση, είτε σε άτομα που βρίσκονταν υπό πτώχευση και τα καταφέραμε. Κινήσαμε, δηλαδή, αγωγή εναντίον είτε του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, είτε εναντίον του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας”.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που υπήρξαν επί της διαδικασίας των συνελεύσεων, ο κ. Πολυβίου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι “ο κάθε πολίτης της Δημοκρατίας έχει το δικαίωμα να προσφεύγει στα Δικαστήρια. Αν υπήρξε παρατυπία ή οποιαδήποτε παρανομία ή μεμπτή συμπεριφορά αυτό έχει το δικαίωμα ο καθένας να το εγείρει ενώπιον του Δικαστηρίου. Τελικός κριτής νομιμότητας στη Δημοκρατία μας είναι το Δικαστήριο και όχι οποιοσδήποτε άλλος”.

“Ήταν μια δύσκολη μέρα για τους εργαζομένους οι οποίοι έχουν την εκτίμηση και το σεβασμό της εταιρείας και όλων, αλλά πιστεύουμε ότι η πιο ορθή λύση είναι να προχωρήσουν οι εκκαθαριστές με το νενομισμένο τρόπο υπό την επίβλεψη του Επίσημου Παραλήπτη για να διεκπεραιώσουν την επιθυμητή εργασία που είναι η ικανοποίηση των πιστωτών και πρώτιστα των νόμιμων απαιτήσεων των εργαζομένων”, πρόσθεσε ο κ. Πολυβίου.

Σε παρέμβαση της κατά τη συνέλευση, πρώην εργαζόμενη της εταιρείας κατήγγειλε ότι παρά το γεγονός ότι η εταιρεία προχώρησε και κατέβαλε τους μισθούς των εργαζομένων,  απέκοψε το ποσό για την εισφορά των εργαζομένων για τη διάσωση της εταιρείας. Διερωτήθηκε για ποιο λόγο αποκόπηκε αυτό το ποσό από τη στιγμή που η εταιρεία τελικά έκλεισε.

Κατήγγειλε επίσης ότι “οι υπάλληλοι θα πάρουν μισθούς για τρεις μήνες”, και διερωτώθηκε “ πώς γίνεται να αποκόπτεται φόρος εισοδήματος για τρεις μισθούς”.

Ο κ. Πολυβίου είπε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα απασχολήσει τον εκκαθαριστή. Είπε επίσης ότι με δική του ευθύνη έχει αρχίσει η διαδικασία καταβολής των μισθών των εργαζομένων

“Αυτό ήταν υπέρβαση. Η ορθή διαδικασία ήταν να μην γίνει καμία πληρωμή. Πήρα εγώ την ευθύνη ως δικηγόρος”, κατέληξε.