Ανησυχούν για το Ταμείο Προνοίας τους oι απολυθέντες στις Κ. Αερογραμμές

 

Εντονες ανησυχίες διακατέχουν το απολυθέν προσωπικό των Κυπριακών Αερογραμμών το οποίο πέραν τουÅÊÄÇËÙÓÇ ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁÓ - ÅÑÃÁÆÏÌÅÍÏÉ ÊÕÐÑÉÁÊÙÍ ÁÅÑÏÃÑÁÌÌÙÍ ότι έχει χάσει τη δουλειά του αισθάνεται μεγάλη ανασφάλεια για τα δικαιώματά του. Το πιο καυτό ζήτημα που απασχολεί τη μεγαλύτερη μερίδα του προσωπικού , είναι το Ταμείο Προνοίας των εργαζομένων, πλην των πιλότων, οι οποίοι διαθέτουν   δικό τους ταμείο προνοίας που δεν φαίνετια να παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Το ταμείο προνοίας των υπαλλήλων που καλύπτει τους υπόλοιπους απολυθέντες εργαζόμενους   είναι ελλειμματικό κατά 14 εκατομμύρια ευρώ και η κυβέρνηση πρέπει να χώσει βαθειά το χέρι στην τζέπη για να το καλύψει, όπως δεσμεύτηκε, άμεσα. Ωστόσο ενώ οι μέρες περνούν μέχρι στιγμής δεν έχει βάλει τα χρήματα που χρειάζονται, για να μπορέοει να γίνει η αντίστοιχη κατανομή των μερίδων του κάθε απολυθέντα εργαζόμενου. Ο Υπουργός Οικονομικών είχε αναλάβει από το 2013 γραπτή δέσμευση ότι επρόκειτο να καλύψει η κυβέρνηση το έλλειμμα που παρουσιάζεται. Ομως μετά το κλείσιμο της Εταιρείας και με δεδομένο το αυξημένο κόστος των υποχρεώσεων που παρουσιάζονται προς διάφορους πιστωτές και άλλους τέως προμηθευτές της Εταιρείας, πολλοί απολυθέντες δικαίως αναησυχούν.

Είναι γι αυτό το λόγο που   τα εργασιακά προβλήματα που δημιουργούνται στο προσωπικό των Κυπριακών Αερογραμμών μετά το κλείσιμο της εταιρείας και η ανάγκη εξεύρεσης τρόπων διασφάλισής του, αναμένεται να απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που συνέρχεται το μεσημέρι.
Στη συνεδρία κλήθηκαν να παραστούν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων και εκπρόσωποι των συντεχνιών των Κυπριακών Αερογραμμών ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, ΣΥΝΥΚΑ-ΟΗΟ-ΣΕΚ, ΠΑΣΥΠΙ (πιλότοι), ΣΥΠΚΚΑ (αεροσυνοδοί) και ΑΣΥΣΕΚΑ (μηχανικοί).