Τι ξέρει για τον Αναστασιάδη ο Αντρος και δεν τα λέει;

«Ξέρω πολλά να πω για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη και τι μου έλεγε αλλά δεν

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôçò Ê.Å. ôïõ ÁÊÅË ¢íôñïò Êõðñéáíïý óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ãéá ôçí óõæÞôçóç ôïõ Êñáôéêïý Ðñïûðïëïãéóìïý ôïõ 2015, Ëåõêùóßá 15 Äåêåìâñßïõ 2014.

θα μιλήσω…» είπε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ σε δημοσιογράφο της τηλεόρασης του MEGA. Παρά την επιμονή της δημοσιογραφου να πει τι γωρίζει  ο κ. Αντρος της απάντησε πως χίλιες φορές να τον ρωτά δεν θα απαντήσει.

Ωραία, αφού δεν θέλει να πει τι γνωρίζει  για τον Αναστασιάδη   γιατί ρίχνει την πετριά και αφήνει ερωτήματα να αιωρούνται; Μήπως ξέρει και ο Αναστασιάδης για τον ίδιο  πολλά και διάφορα άλλα μεταξύ κατεργαρέων η …σιωπή;

Δυστυχως ακόμα μια φορά ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ ακολούθησε την πεπατημένη του προκατόχου του και τέως προέδρου Χριστόφια ο οποίος πριν μερικές μέρες δηλωνε σε συνεντευξη του στο ΣΙΓΜΑ  πως «το  μεγάλο θύμα στην υπόθεση Δρομολαξιάς  ειναι ο Βενιζέλος Ζαννέτος και ότι άλλο πρόσωποb_6466 από το ΑΚΕΛ θα έπρεπε να είναι στη θέση του κ. Ζαννέτου. Πρόσθεσε  βέβαια πως ο ίδιος δεν πρόκειται να ανακινήσει το όλο ζήτημα ούτε να πει οτιδήποτε περαιτέρω για το θέμα.

Ποιός τους εμποδίζει να μιλήσουν; Ή απλά απειλούν  και αποσιωπούν τι γνωρίζουν για να δουν πως θα επιδράσουν οι απειλές τους;

Και ύστερα μιλούν για πολιτικό μοραλισμό. Ελεος

Αχ