Ο Αλκης Πιερίδης απέρριψε όλες τις υποβολές Π.Πολυβίου στη δίκη εναντίον της Τρ. Κύπρου

Η Τρ. Κύπρου ανακοίνωσε αρχικά κεφαλαιακό κενό €200 εκ. τον Ιούνιο του 2012 αντί €500 εκ.

 

Μείγμα απλοποιημένων τοποθετήσεων και μεροληπτικής στάσης έναντι της Τράπεζας Κύπρου, χαρακτήρισε τη μαρτυρία του ανώτερου λειτουργού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Άλκη Πιερίδη, ο συνήγορος υπεράσπισης της Τράπεζας Κύπρου Πόλυς Πολυβίου, στη δίκη για την υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου ως νομικού προσώπου, και άλλων πέντε πρώην διευθυντικών στελεχών της με την κατηγορία χειραγώγησης της αγοράς.Tράπ.Κύπρου

Πέραν της Τράπεζας Κύπρου ως νομικό πρόσωπο, κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι οι Θεόδωρος Αριστοδήμου, Αντρέας Αρτέμης, Ανδρέας Ηλιάδης Γιάννης Κυπρή και Γιάννης Πεχλιβανίδης.

Ύστερα από μια μακροσκελή αντεξέταση του μάρτυρα της κατηγορούσας Αρχής από τον κ. Πολυβίου, η οποία διήρκεσε δύο συνεδρίες, ο κ. Πολυβίου υπέβαλε επίσης στον μάρτυρα ότι μια αυτοματοποιημένη, μη αξιολογημένη ανακοίνωση πληροφοριών εκ μέρους της Τράπεζας Κύπρου για το κεφαλαιακό κενό θα οδηγούσε την εποχή εκείνη σε καταστροφή στις αγορές και ότι ήταν απόλυτα σωστό για την Τράπεζα Κύπρου στις 15/6/2012 να μην προχωρήσει στην ανακοίνωσή του ενόψει νέας έκθεσης που αναμενόταν. Αναφέρθηκε επίσης σε δύσκολα θέματα ιδιαίτερα μετά την απομείωση των ελληνικών ομολόγων που απαιτούσαν αξιολόγηση και κρίση. Υπέβαλε επίσης στον κ. Πιερίδη ότι δεν έχει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα του λογιστικού προτύπου 39 που σχετίζεται με την απομείωση των ελληνικών ομολόγων ή τραπεζικής λειτουργίας. Ο κ. Πιερίδης με τη σειρά του απέρριψε όλες τις υποβολές.

Τα βασικά σημεία που ο κ. Πολυβίου έθεσε κατά τη διάρκεια της ανεξέταστης ήταν ότι παρόλο που η πρώτη καταδικαστική απόφαση που υπήρξε για την Τράπεζα Κύπρου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 10/12/12 ανακλήθηκε για λόγους σύνθεσης της Επιτροπής, η δεύτερη έρευνα που ξανάρχισε τον Φεβρουάριο του 2013 και είχε όλα τα στοιχεία για κατ` ισχυρισμόν χειραγώγηση δεν οδηγήθηκε αμέσως στον Γενικό Εισαγγελέα, αλλά συνέχισε για ένα περίπου χρόνο να διερευνάται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Ο κ. Πολυβίου απέδωσε πρόθεση τόσο στον κ. Πιερίδη όσο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μαζέψει μαρτυρίες με τις συνοπτικές διαδικασίες της Επιτροπής και να τις παραδώσει στην Αστυνομία, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές δικλείδες που θα υπήρχαν αν οι μαρτυρίες λαμβάνονταν από την Αστυνομία. Ανέφερε ακόμα ότι ο κ. Πιερίδης πήρε για τη δεύτερη έρευνα ό,τι τον συνέφερε από την πρώτη και ότι χρησιμοποιήθηκαν οι καταθέσεις επιλεκτικά. Ο κ. Πιερίδης απάντησε ότι η δουλειά του ιδίου είναι να εξετάζει διοικητικές υποθέσεις και δεν έχει στο μυαλό του τα ποινικά. Είπε επίσης ότι αφού ξαναέστειλε την υπόθεση στην Επιτροπή αυτή αντί να προχωρήσει σε παραστάσεις προς την Τράπεζα την έστειλε στην Γενική Εισαγγελία κάτι που απέδωσε τόσο στον φόρτο εργασίας όσο και στην κόπωση που είχε επέλθει στην Επ. Κεφαλαιαγοράς. Ανέφερε επίσης ότι μπορεί η πρώτη έρευνα να ακυρώθηκε για λόγους για τους οποίους δεν ευθυνόταν η Επιτροπή, ωστόσο τα στοιχεία της «δεν μπορούσαν να αφαιρεθούν από τον εγκέφαλό μας».

Παράλληλα, ο κ. Πολυβίου ρώτησε τον κ. Πιερίδη αν έχει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα εφαρμογής διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς, αφού όπως είπε κάτι τέτοιο είναι εργασία των ελεγκτών και των διεθνών ελεγκτικών οίκων ή αν είναι εμπειρογνώμονας σε άλλες τραπεζικές διεργασίες όπως οι προβλέψεις. Ο κ. Πιερίδης ανέφερε ότι εφόσον τις μελετήσεις επισταμένα, όπως έκανε στην προκειμένη περίπτωση για τις προβλέψεις της Τρ. Κύπρου θεωρεί τον εαυτό του έξπερτ.

Ακόμα ο κ. Πολυβίου παρέθεσε μια σειρά από στοιχεία, επιστολές και emails που καταδεικνύουν τη σημαντική όπως ανέφερε προσπάθεια της Τράπεζας να καλύψει το κεφαλαιακό κενό των €500 εκ τον Ιούνιο του 2012, όπως οι προσπάθειες για συγχώνευση των ασφαλιστικών εταιρειών με τη γαλλική CNP, η προσπάθεια για πώλησή τους στην εταιρεία TRUST, αλλά και οι προσπάθειες της Τρ. Κύπρου για έκδοση ομολόγου CoCo (contingent convertible bonds – υπό αίρεση μετατρέψιμα ομόλογα). Παρέθεσε παράλληλα μια σειρά από emails που αντάλλαξε η ΓΔ της CISCO Άννα Σωφρόνιου με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου για τον σκοπό αυτό ώστε να αγοράσει η Κυβέρνηση αυτά τα ομόλογα. Ο κ. Πιερίδης ανέφερε ότι σχετικά με τις ασφάλειες καμιά προσφορά δεν υπεβλήθη στην Τράπεζα μέχρι τις 26/6/12, ενώ αναφορικά με το θέμα του CoCo ανέφερε ότι δεν έκανε καμιά έρευνα και ότι το θέμα ήταν σε αρχικό στάδιο. Διερωτήθηκε γιατί αν υπήρχε κατάληξη δεν ανακοίνωσε η Τράπεζα ότι θα προχωρούσε με CoCo την επόμενη μέρα.

Ο κ. Πολυβίου αναφέρθηκε επίσης σε επιστολή από τον προεδρεύοντα του ΔΣ κ. Αρτέμη στις 29/6/12 προς τους τότε Υπ. Οικονομικών Βάσο Σιαρλή και Διοικητή της ΚΤΚ Πανίκο Δημητριάδη με αίτηση για κρατική στήριξη με τη μορφή μετατρέψιμου υβριδικού αξιογράφου.

Ρώτησε ακόμα αν την εποχή εκείνη ήταν πολύ δύσκολη η εφαρμογή του διεθνούς λογιστικού προτύπου 39 για την απομείωση των ελληνικών ομολόγων με τον κ. Πιερίδη να απαντά ότι ήταν εξειδικευμένη. Ο κ. Πολυβίου ρώτησε ακόμα αν ένα υπεύθυνος οργανισμός πρέπει να ανακοινώσει μια εμπιστευτική πληροφορία μόλις συμβεί στους επενδυτές και κατά πόσο πρέπει να προχωρήσει με προσοχή στη σωστή ανακοίνωση και δημοσιοποίηση. Ο κ. Πιερίδης ανέφερε ότι μπορεί ένα κομμάτι της διαδικασίας να ενεργοποιεί την ανακοίνωση εμπιστευτικής πληροφορίας και ότι οι επενδυτές δεν έχουν παράπονο όταν τους δίνεις περισσότερες πληροφορίες. Η Τρ. Κύπρου είχε ανακοίνωσε αρχικά κεφαλαιακό κενό περίπου €200 εκ τον Ιούνιο του 2012 αντί €500 εκ.

Η υπόθεση θα συνεχίσει με την αντεξέταση του κ. Πιερίδη από τον συνήγορο υπεράσπισης Δημήτρη Αραούζο στις 22/10/15 και ώρα 9 το πρωί. Έχουν οριστεί επίσης η 27/10/15 και η 4/11/15 ως ημερομηνίες συνέχισης της δίκης.