Η ΕΚΤ διακρατεί κρατικά ομόλογα ύψους €108,7 δισ.

Ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια μέχρι τα κρατικά ομόλογα που διακρατεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης που ξεκίνησε στις 9 Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, μέχρι τις 8 Μ α ΐ ο υ η ΕΚΤ διακρατούσε ομόλογα επίσημων φορέων ύψους €108,7 δισ.ECB announces surprise rate cut to historic low to spur growth

Μέχρι τέλος Απριλίου, οι αγορές κρατικών ομολόγων των Απρίλιο έφτασαν τα €95,05 δισεκατομμύρια, σε σύγκριση με €47,35 δισ. το Μάρτιο, παρουσιάζοντας αύξηση €47.7 δισ.

Παράλληλα, οι αγορές προϊόντων τιτλοποίησης (Asset-Backed Securities) έφθασαν στα €5,78 δισ, καταγράφοντας αύξηση €1,16 δισ σε σχέση με τον Μάρτιο.

Σημαντική αύξηση, της τάξης των €11,46 δισ, παρουσίασαν και οι αγορές καλυμμένων ομολόγων τον Απρίλιο οι οποίες έφτασαν στα €75,07 δισ από €63,60 τον Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ άρχισε στις 9 Μαρτίου να αγοράζει κρατικά ομόλογα χωρών μελών της ευρωζώνης αξίας €60 δισ σε μηνιαία βάση, ώστε να αυξηθεί η ρευστότητα στην ευρωπαϊκή οικονομία και να αντιστραφούν οι αποπληθωριστικές τάσεις. Μέχρι στιγμής η Κύπρος δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, αφού δεν ολοκληρώθηκε η 5η αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρώτη χώρα σε αγορές ομολόγων είναι η Γερμανία με €22 δισ και ακολουθεί η Γαλλία με €17 δισ, η Γαλλία με €15 δισ με τέταρτη τη Ισπανία με €10 δισ.