Συμπληρωματική κατάθεση ζήτησε να δώσει ο Ρ.Ερωτοκρίτου

Στο Αρχηγείο Αστυνομίας για συμπληρωματική κατάθεση μετέβη γύρω στις 12 το μεσημέρι ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου.

Αστυνομική πηγή δήλωσε ότι ο κ. Ερωτοκρίτου ζήτησε από μόνος του να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στους ανακριτές, η οποία βρίσκεται αυτή την ώρα σε εξέλιξη.ÂÏÇÈÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ñ.ÅÑÙÔÏÊÑÉÔÏÕ ÁÑ×ÇÃÅÉÏ ÁÓÔÕÍÏÌÉÁÓ

Υπενθυμίζουμε ότι την Δευτέρα ο αρχηγός της Αστυνομίας Ζαχαρίας Χρυσοστόμου με γραπτή δήλωση του είχε αναφέρει ότι η Αστυνομία προτίθεται ναδιερεύνησει τις   ν καταγγελίες  του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα Ρίκκου Ερωτοκρίτου .

Στη γραπτή του δήλωση ο κ. Χρυσοστόμου ανέφερε  ότι ενημέρωσε με γραπτή επιστολή τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη σήμερα καθώς και ότι επί του παρόντος δεν κρίνεται αναγκαία η προσφυγή στον ίδιο για την παροχή οποιασδήποτε νομικής συμβουλής.

Ωστόσο, όπως προσθέτει, στην επιστολή του τον ενημερώνει ότι δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει ανάγκη για την παροχή νομικής συμβουλής ή και οδηγιών από μέρους του και θέτει τον προβληματισμό του για την ύπαρξη νομικού κενού που για τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας και της αμεροληψίας, αλλά και των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης θα πρέπει να υπερπηδηθεί έτσι ώστε η υπόθεση να προωθηθεί απρόσκοπτα.

Στη γραπτή του του δήλωση ο κ. Χρυσοστόμου αναφέρει ότι «στις 15.4.2015 ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Ρίκκος Ερωτοκρίτου επικοινώνησε με την Αστυνομία και εκδήλωσε την πρόθεση του να προσέλθει στις 16.4.2015 και ώρα 1100, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, για να προβεί σε κατάθεση».

Όπως είναι ευρέως γνωστό, προσθέτει, «το άρθρο 4(1) της Ποινικής Δικονομίας (Κεφ.155), παρέχει την εξουσία στην Αστυνομία για να προβαίνει στη διεξαγωγή ανακρίσεων σε σχέση με τη διάπραξη ποινικών αδικημάτων».

Στη βάση των πιο πάνω, συνεχίζει ο Αρχηγός της Αστυνομίας, «στις 16.4.2015 απέστειλα σχετική επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στην οποία εξέφραζα τη θέση ότι, όπως σε κάθε περίπτωση που οποιοσδήποτε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας προσέρχεται στην Αστυνομία για να καταγγείλει τη διάπραξη οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση, η Αστυνομία θα έπρεπε να προβεί στη λήψη κατάθεσης από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ιδιαίτερα μάλιστα από τη στιγμή που πέραν των όσων αναφέρθηκαν από τον κ. Ερωτοκρίτου και είδαν το φως της δημοσιότητας, σε εκείνο το στάδιο δεν γνωρίζαμε τι επακριβώς προτίθετο να καταθέσει».

«Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με σημείωμα του επί της επιστολής μου, ανέφερε ότι δεν έβλεπε να υπάρχει πρόβλημα στη λήψη της προτεινόμενης κατάθεσης από το Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα κ. Ρίκκο Ερωτοκρίτου», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοστόμου «ο κ. Ερωτοκρίτου προσήλθε στις 16.4.2015 και ώρα 1100, στο Αρχηγείο Αστυνομίας, για να προβεί σε κατάθεση, η οποία και ολοκληρώθηκε στις 17.4.2015».

«Ακολούθως και ένεκα των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που πηγάζουν από το άρθρο 113(2) του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο `ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κινεί, διεξάγει, επιλαμβάνεται, συνεχίζει ή διακόπτει οποιαδήποτε διαδικασία`, έφερα με επιστολή μου σήμερα 20.4.2015, εις γνώση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι ο κ. Ερωτοκρίτου προέβηκε στην εν λόγω γραπτή κατάθεση, στην οποία καταγγέλλει διάφορα γεγονότα και πρόσωπα, μεταξύ αυτών και τον ίδιο το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας», σημειώνει.

Περαιτέρω, «τον πληροφορούσα ότι, στη βάση των εξουσιών που μας παρέχονται από το άρθρο 4(1) της Ποινικής Δικονομίας (Κεφ.155), προτιθέμεθα να προχωρήσουμε στη διερεύνηση των καταγγελιών του κ. Ερωτοκρίτου».

Πέραν τούτου, συνεχίζει, «προσέθετα ότι η ανακριτική διαδικασία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ίδια όπως σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία οποιοσδήποτε πολίτης προσέρχεται στην Αστυνομία και προβαίνει σε καταγγελία».

Σε τέτοια περίπτωση, εξηγεί, «η Αστυνομία λαμβάνει καταθέσεις και αποτείνεται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για την παροχή νομικής συμβουλής, σύμφωνα με το άρθρο 113 (1) του Συντάγματος, όταν κρίνει ότι κάτι τέτοιο απαιτείται, ανάλογα με την πορεία των εξετάσεων και το μαρτυρικό υλικό που συλλέχθηκε, ή / και αφού ολοκληρωθεί η έρευνα». Αυτή η διαδικασία, αναφέρει, «θα ακολουθηθεί και στην προκειμένη περίπτωση».

«Επί του παρόντος, αφού αξιολογήθηκε η κατάθεση του κ. Ερωτοκρίτου, δεν κρίνεται αναγκαίο να προσφύγουμε στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για την παροχή οποιασδήποτε νομικής συμβουλής», προσθέτει.

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας συνεχίζει αναφέροντας επίσης ότι «με την επιστολή μου ενημέρωνα το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ότι, δεν αποκλείεται στο μέλλον να υπάρξει ανάγκη για την παροχή νομικής συμβουλής, ή και οδηγιών από μέρους του».

Ως εκ τούτου, έθεσε «προς προβληματισμό κάτι που είμαι σίγουρος ότι απασχολεί και το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Το γεγονός δηλαδή ότι, σταθμίζοντας από τη μια την άσκηση των εξουσιών του, που πηγάζουν από το άρθρο 113 (1) και (2) του Συντάγματος και από την άλλη ότι ο κ. Ερωτοκρίτου στην κατάθεση του καταγγέλλει μεταξύ άλλων και τον ίδιο, διαπιστώνεται η ύπαρξη νομικού κενού».

Σύμφωνα με τον ίδιο «κατ΄ επέκταση για τη διασφάλιση της αρχής της ισότητας και της αμεροληψίας, αλλά και των αρχών της φυσικής δικαιοσύνης, θα πρέπει να εξευρεθεί τρόπος υπερπήδησης του νομικού αυτού κενού, έτσι ώστε η υπόθεση να προωθηθεί απρόσκοπτα».

«Κλείνοντας την επιστολή μου, έθετα εαυτόν στη διάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινήσεις», αναφέρει ο κ. Χρυσοστόμου.