Απαξίωση εκφράζει ο Π.τ.Δ. Νίκος Αναστασιάδη για την επιστολή του Γ.Εισαγγελέα

Απαξίωση εκφράζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης για το περιεχόμενο της επιστολής του Γενικού Εισαγγελέα προς τον ίδιο.ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÁÄÇÓ - ÓÕÍÅÍÔÅÕÎÇ ÔÕÐÏÕΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Γενικό Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη, στην οποία αναφέρει ότι «ως ο εκλελεγμένος Πρόεδρος της Δημοκρατίας και θεματοφύλακας του Συντάγματος θεωρώ πως η απαξίωση της υβριστικού περιεχομένου επιστολής σας είναι η μόνη αρμόζουσα».

Παράλληλα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει προς τον Γενικό Εισαγγελέα ότι δεν θα παραλείψει εντούτοις να τον καλέσει όπως αξιοποιήσει τη βοήθεια που η Πολιτεία του παραχώρησε «προκειμένου το ταχύτερο να προσαχθούν, επιτέλους, ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπέυθυνοι για την οικονομική καταστροφή του κράτους».