Μειώθηκαν κατα €163,4 εκατομμύρια οι καταθέσεις το Φεβρουάριο

Καθαρή μείωση €163,4 εκατομμυρίων σημείωσαν το Φεβρουάριο του 2015 οι συνολικές καταθέσεις, σε σύγκριση με καθαρή μείωση €293,4 εκ. τον Ιανουάριο του 2015, υποχωρώντας στα €46,5 δισεκατομμύρια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -3,8% σε σύγκριση με -4,1% τον Ιανουάριο του 2015.CNA_M2c2db204c1c9487ca64e9d13bbd22855

Τα υπόλοιπα των καταθέσεων το Φεβρουάριο του 2014 βρίσκονταν στα €46,40 δισ.

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια το Φεβρουάριο 2015 παρουσίασαν καθαρή μείωση €207,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €147,2 εκ. τον Ιανουάριο 2015.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε σε -1,2% παραμένοντας αμετάβλητος σε σχέση με τον Ιανουάριο 2015. Τα υπόλοιπα των δανείων το Φεβρουάριο 2015 ανήλθαν στα €64,6 δισ.

Καταθέσεις

Ειδικότερα, οι καταθέσεις κατοίκων εσωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ, μειώθηκαν το Φεβρουάριο του 2015 κατά €195,8 εκ., στα €32,23 δισ., ενώ οι καταθέσεις κατοίκων Τρίτων Χωρών, μειώθηκαν κατά €39,1 εκατομμύρια, στα €12,12 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις κατοίκων κρατών μελών της Ευρωζώνης (εκτός Κύπρου) αυξήθηκαν κατά €71,5 εκ., στα €2,12 δισ.

Μείωση κατά €16,5 εκ. ευρώ σημείωσαν οι καταθέσεις νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού), υποχωρώντας €22,29 δισ.

Δάνεια

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου μειώθηκαν το Φεβρουάριο του 2015 κατά €26,2 εκ., στα €50,12 δισ.

Μείωση κατά €525 εκ. σημείωσαν τα δάνεια κατοίκων κρατών μελών Ευρωζώνης, υποχωρώντας στα €3,90 δισ.

Αύξηση κατά €344,8 εκ. παρουσίασαν και τα δάνεια προς κατοίκους Τρίτων Χωρών, φθάνοντας στα €10,61 δισ.Επιπλέον, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της ΚΤ, τα δάνεια νοικοκυριών (κατοίκων εσωτερικού) μειώθηκαν το Φεβρουάριο του 2015 κατά €74,5 εκ., στα €21,79 δισ.