Αυξήθηκε κατά 9,2% ο πληθυσμός της Κύπρου με τάσεις γήρανσης

Ο πληθυσμός στις ελεγχόμενες από το Κράτος περιοχές της Κύπρου κατά την 1η Οκτωβρίου 2021 ανήλθε στις 918.100, παρουσιάζοντας αύξηση 9,2% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού 2011 (840.400), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που εξέδωσε την Τετάρτη η Στατιστική Υπηρεσία.

Από αυτούς, ποσοστό 48,6% του πληθυσμού ήταν άντρες και 51,4% ήταν γυναίκες.

Ανά επαρχία, το 38% του πληθυσμού, δηλαδή 351.600 άτομα, καταγράφηκαν στη Λευκωσία. Στην επαρχία Λεμεσού καταγράφηκαν 258.900 άτομα ή 28%, στην επαρχία Λάρνακας 154.200 ή 17%, στην επαρχία Πάφου 101.900 ή 11% και στην επαρχία Αμμοχώστου 51.500, δηλαδή το 6% του συνολικού πληθυσμού.

Από τις επαρχίες, η επαρχία Πάφου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή αύξηση σε σχέση με το 2011, με ποσοστό 15,4% και στη συνέχεια η Αμμόχωστος με ποσοστό 10,5%. Η επαρχία Λεμεσού παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 10%, η επαρχία Λάρνακας 7,7% και η επαρχία Λευκωσίας 7,5%.

Ηλικαικά, το 67,4% του πληθυσμού βρίσκεται ανάμεσα στις ηλικίες 15-64 ετών. Το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών ανέρχεται στο 15,9% και το ποσοστό ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω στο 16,7%.

Σημειώνεται ότι το ποσοστό ατόμων 65 ετών και άνω, έχει ξεπεράσει το ποσοστό παιδιών ηλικίας κάτω των 15 ετών, χαρακτηριστικό της τάσης γήρανσης του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη τάση παρατηρείται και στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν επίσης χαρακτηριστικά γήρανσης.

Όσον αφορά την κατανομή του πληθυσού με βάση την υπηκοότητα, ο συνολικός αριθμός ξένων υπηκόων ανέρχεται στις 193.300 και αντιστοιχεί στο 21,1% του συνολικού πληθυσμού.

Η επαρχία Πάφου κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό ξένων υπηκόων ως προς τον συνολικό πληθυσμό της επαρχίας και ανέρχεται στο 38%. Στην επαρχία Λεμεσού το ποσοστό ξένων ανέρχεται στο 20,5% και στην επαρχία Λάρνακας στο 18,9%. Στις επαρχίες Αμμοχώστου και Λευκωσίας οι ξένοι υπήκοοι αποτελούν το 18,6% και 17,9% του πληθυσμού της επαρχίας, αντίστοιχα.

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, φαίνεται ότι το μέσο μέγεθος νοικοκυριού παρουσιάζει σταδιακή μείωση, φθάνοντας στα 2,6 άτομα ανά νοικοκυριό κατά το 2021, σε σύγκριση με 4 άτομα που καταγράφηκαν στην Απογραφή 1976, 3,2 άτομα στην Απογραφή 1992 και 2,8 άτομα στην τελευταία Απογραφή Πληθυσμού το 2011. Σε επίπεδο επαρχίας, το μεγαλύτερο μέσο μέγεθος νοικοκυριού καταγράφεται στην επαρχία Αμμοχώστου, ενώ το μικρότερο μέγεθος στην επαρχία Πάφου.

Η Στατιστική Υπηρεσία σημειώνει ότι θα είναι σε θέση να δώσει πιο αναλυτικές πληροφορίες σε μεταγενέστερο στάδιο. Τα στοιχεία που θα καταρτίζονται θα ανακοινώνονται και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, η Στατιστική Υπηρεσία στην ανακοίνωσή της εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους πολίτες για την παροχή των στοιχείων που τους ζητήθηκαν και διαβεβαιώνει ότι όλες οι πληροφορίες που καταγράφηκαν στα ερωτηματολόγια καθώς και οι πληροφορίες που αξιοποιήθηκαν από τις διοικητικές πηγές, θα τηρηθούν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς.