Εντός 10 ημερών πρέπει να ολοκληρωθεί η έρευνα για το θέμα Β.Γ.Εισαγγελέα

Η ανάκριση για την υπόθεση με τους ισχυρισμούς περί δωροδοκίας του Βοηθού ΓενικούÂÏÇÈÏÓ ÃÅÍÉÊÏÓ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ Ñ. ÅÑÙÔÏÊÑÉÔÏÕ - ÄÇÌÏÓÉÏÃÑÁÖÉÊÇ ÄÉÁÓÊÅØÇ Εισαγγελέα Ρ. Ερωτοκρίτου από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέας Νεοκλέους και Σία Δ.Ε.Π.Ε. και/ή δικηγόρο του γραφείου τούτου, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο και όχι πέραν των 10 ημερών.

Αυτό αναφέρεται στο έγγραφο του διορισμού του Παναγιώτη Καλλή ως ποινικού ανακριτή, το οποίο δόθηκε σήμερα το πρωί στον ίδιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.

Οι αναφορές έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως ημερ. 12 Μαρτίου 2015.