Ο Κωστής Ευσταθίου μοναδικός υποψήφιος για τη θέση Αναπληρωτή προέδρου ΕΔΕΚ

Σύμφωνα με την απόφαση του Πολιτικού Γραφείου του Κ.Σ.ΕΔΕΚ της 4ης Μαρτίου 2015 και όπως προνοεί το Καταστατικό του Κόμματος, ολοκληρώθηκε σήμερα στις 10 π.μ. η υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου και τη θέση του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα του Κ.Σ. ΕΔΕΚ.281783_188187967991950_1237857304_n

Για τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου υποψηφιότητα υπέβαλε μόνο ο Β’ Αντιπρόεδρος του Κόμματος Κωστής Ευσταθίου και για τη θέση του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα υποψηφιότητα υπέβαλε μόνο ο Γιάννος Ευσταθίου, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 θα πραγματοποιηθεί Σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής για πλήρωση όλων των κενωθείσων θέσεων στην ηγεσία του Κινήματος. Λεπτομέρειες για τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Στη Σύνοδο αυτή αναμένεται να επικυρωθεί η εκλογή στη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου και στη θέση του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα σύμφωνα με τις υπάρχουσες υποψηφιότητες.

Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου ημερομηνίας 4 Μαρτίου προέβλεπε ότι εάν εξαιτίας της πλήρωσης της θέσης του Αναπληρωτή Προέδρου κενωθεί η θέση του Αντιπροέδρου, τότε αμέσως προκηρύσσεται η εκλογική διαδικασία για την κενωθείσα θέση.
5. Επομένως, προκηρύσσεται η θέση του Β’ Αντιπροέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα εκλεγμένα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Β’ Αντιπροέδρου του Κ.Σ. ΕΔΕΚ ορίζεται η Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015, ώρα 10 π.μ. στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος. Η πλήρωση της θέσης θα γίνει στη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής στις 22 Μαρτίου.