Ευρωβαρόμετρο: Βελτίωση ποιότητας ζωής βλέπουν Ευρωπαίοι και Κύπριοι

imagew

Χαμηλή αισιοδοξία για το μέλλον στην Κύπρο

 

Παρά την πανδημία, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Κύπρου θεωρούν ότι η ποιότητα ζωής και η κατάσταση της οικονομίας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες έχει ελαφρώς βελτιωθεί, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα του έκτακτου Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

Οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους (83%, 72% στην Κύπρο) δήλωσαν ότι η ποιότητα ζωής στην περιφέρειά τους είναι καλή (ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018, αύξηση πέντε μονάδων στην Κύπρο), ενώ το 68% (43% στην Κύπρο) δήλωσαν ότι η κατάσταση της οικονομίας της περιφέρειάς τους είναι καλή (αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2018, μείωση πέντε μονάδων στην Κύπρο).

Σημειώνεται πως η Κύπρος θεωρείται ενιαία περιφέρεια για σκοπούς στατιστικής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ λόγω του μικρού μεγέθους και του πληθυσμού της χώρας. Το ευρωβαρόμετρο περιλαμβάνει δεδομένα μόνο σε εθνικό επίπεδο και για την Εσθονία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα.

Το 71% των ερωτηθέντων (48% στην Κύπρο) δήλωσαν ότι είναι αισιόδοξοι όσον αφορά το μέλλον της περιφέρειάς τους (ποσοστό αυξημένο κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση το 2018, αύξηση μιας μονάδας στην Κύπρο).

Το 61% των ερωτηθέντων απάντησε πως εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση (σταθερό ποσοστό σε σύγκριση με το 2018). Το αντίστοιχο ποσοστό στην Κύπρο ήταν 55%, με δύο μονάδες αύξηση.

Σε ερώτηση κατά πόσο εμπιστεύονται την εθνική τους κυβέρνηση, το 44% στην ΕΕ απάντησε θετικά (άνοδος μιας μονάδας σε σχέση με το 2018), ενώ στην Κύπρο το ποσοστό βρισκόταν στο 32% (11 μονάδες πτώση).

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην ερώτηση ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, που αντιμετωπίζει σήμερα η περιφέρεια των ερωτηθέντων, σημαντικότερο πρόβλημα για τους κατοίκους της ΕΕ είναι η κατάσταση της οικονομίας και η ανεργία (33%), ενώ ακολουθούν η υγεία (24%), το κόστος ζωής (23%) και το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (22%).

Στην Κύπρο οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν πως το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η κατάσταση της οικονομίας και η ανεργία (45%), ενώ ακολουθούν το κόστος ζωής (31%), η υγεία (29%), το εκπαιδευτικό σύστημα και η μετανάστευση (και τα δύο 23%) και το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή (15%).

Το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ικανοποιημένο με τα μέτρα που έλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της πανδημίας του κορωνοϊού (56% στην Κύπρο), ενώ το 55% των ερωτηθέντων απάντησε ότι το NextGenerationEU θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ (58% στην Κύπρο).

Σχεδόν ένας στους δύο ερωτηθέντες (47% στην ΕΕ, 52% στην Κύπρο) απάντησε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ.

Η έρευνα έγινε μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων με δείγμα 62.636 ατόμων σε 194 περιφέρειες στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στην Κύπρο το δείγμα είχε μέγεθος 504 άτομα και η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20 και 23 Σεπτεμβρίου του 2021.