Στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2015

Έσοδα €5,9 δις, δαπάνες €5,6 δις

  • Αρνητικός ρυθμός ανάπτυξης για το 2015
Τον Κρατικό Προϋπολογισμό επέδωσε την Πέμπτη ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Χρίστος Πατσαλίδης στον Πρόεδρο της Βουλής Γιαννάκη Ομήρου.Οπως επίσημα ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός προνοεί έσοδα €5,93 δις, μειωμένα κατά 0,4% σε σχέση με το 2014, και δαπάνες €6,61 δις, παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,6% σε σύγκριση με το 2014.Η αύξηση των δαπανών οφείλεται στις αυξημένες συγχρηματοδοτούμενες αναπτυξιακές δαπάνες και στις αυξημένες δαπάνες κοινωνικής συνοχής και ειδικότερα λόγω της εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ).

Οι μεταβιβαστικές δαπάνες, που κυρίως αποτελούνται από τις κοινωνικές παροχές, προϋπολογίζονται σε €1,93 δις, παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% σε σύγκριση με το 2014 λόγω ΕΕΕ.

Όσον αφορά τις μακροοικονομικές προβλέψεις, το 2015 αναμένεται η οικονομία να παρουσιάσει υποτονική ανάπτυξη, της τάξης του 0,4% ύστερα από συνεχόμενη συρρίκνωση από το β` εξάμηνο του 2011.

Ο στόχος του μνημονίου για πρωτογενές έλλειμμα (εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους) ανέρχεται στο 1,6% του ΑΕΠ. Ωστόσο, με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης είχε δηλώσει πως το 2015 θα καταγραφεί είτε μηδενικό είτε θετικό πρωτογενές ισοζύγιο, δηλαδή ένα χρόνο νωρίτερα από τον στόχο του μνημονίου.

Ο πληθωρισμός το 2015 θα επιταχυνθεί στο 0,9% από το 0,4% που προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2014, ενώ η ανεργία προβλέπεται να διαμορφωθεί το 2015 στο 16,1% από 17,6% το 2014. Με βάση τις προβλέψεις του ΥΠΟΙΚ, ο ρυθμός της ανεργίας για ολόκληρο θα περιοριστεί στο 15,5%.

Εξάλλου, σε σημείωμά του για τον προϋπολογισμό, το ΥΠΟΙΚ καταδεικνύει τέσσερις κινδύνους για τα δημόσια οικονομικά.

Ειδικότερα, πρόκειται για την αβεβαιότητα σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα (μη εξυπηρετούμενα δάνεια, συνθήκες πιστωτικής στενότητας,  περιορισμοί στην κινητικότητα κεφαλαίων), την περαιτέρω επιδείνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος και ειδικά των κυριοτέρων εμπορικών μας εταίρων, την κατάσταση στην Ουκρανία και τις αρνητικές επιπτώσεις από τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και το εμπάργκο της Ρωσίας εναντίον της ΕΕ κυρίως, σε προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής και την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή (Συρία, Ιράκ, Λιβύη κλπ).

Το ΥΠΟΙΚ καταγράφει σειρά κοστολογημένων πιθανών μέτρων για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής ουδετερότητας του ΕΕΕ.

Πρόκειται για τη στόχευση των κοινωνικών παροχών (κοινωνική σύνταξη1) στη βάση εισοδηματικών  κριτηρίων (συνολική δημοσιονομική εξοικονόμηση  €8εκ), την τροποποίηση του τρόπου καταβολής του φιλοδωρήματος που παραχωρείται στους δημόσιους υπαλλήλους κατά την αποχώρησή τους (συνολική δημοσιονομική εξοικονόμηση €10 εκ) και την επέκταση του τέλους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (κρατικούς οργανισμούς και  Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης) ύψους 1.5% επί των ακαθάριστων απολαβών των εργαζομένων και συνταξιούχων (συνολική δημοσιονομική εξοικονόμηση €7.5 εκ).