Η Κυβέρνηση θα στείλει πληροφορίες στον INTOSAI για το Επενδυτικό Πρόγραμμα

imagewΗ Κυβέρνηση θα αποστείλει τα έγγραφα και τις πληροφορίες σχετικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, τα οποία ζήτησε με επιστολή του προς την Κυβέρνηση ο Διεθνής Οργανισμός Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI), κατόπιν καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Σε γραπτή του δήλωση, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κυριάκος Κούσιος, αναφέρει πως η Κυβέρνηση έλαβε σήμερα επιστολή από τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI), κατόπιν σχετικής καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (ΕΥ), για θέματα σχετιζόμενα με τη μη λήψη πληροφοριών και εγγράφων, στα πλαίσια έρευνας που διεξήγαγε για συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούσαν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα.

Με την πιο πάνω επιστολή, όπως εξηγεί ο κ. Κούσιος, η ΙΝΤΟSΑΙ ζητεί από την Κυβέρνηση, πρώτο την άποψη της για τις θέσεις της ΕΥ, όπως αυτές προωθήθηκαν στην ΙΝΤΟSΑΙ και δεύτερο, τον εφοδιασμό της με οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις θέσεις της Κυβέρνησης, ούτως ώστε ο εν λόγω Οργανισμός να αντιληφθεί καλύτερα την υπόθεση.

Η Κυβέρνηση, δηλώνει ο Εκπρόσωπος, σημειώνει ότι θα ανταποκριθεί στα αιτήματα της ΙΝΤΟSΑΙ και θα της δοθούν όλα τα αναγκαία έγγραφα και όλες οι πληροφορίες με βάση τις οποίες έλαβε τις αποφάσεις της, ενώ παράλληλα θα εκφράσει τεκμηριωμένα τις παρατηρήσεις της στις καταγγελίες της ΕΥ.

Η Κυβέρνηση, καταλήγει ο κ. Κούσιος, βρίσκεται σε επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη διαχείριση νομικών πτυχών των θεμάτων που εγείρονται.